Nawigacja

Aktualności
Dotacja dla Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Trzebiatowski Ośrodek Kultury otrzymał z Województwa Zachodniopomorskiego dotację w wysokości 40.000,00zł na realizację zadania „Odtworzenie historycznej stolarki okiennej w elewacji północnej zamku ( pałacu) w Trzebiatowie, przy ulicy Wojska Polskiego 67”.

Inwestycja dotycząca budynku zamku (pałacu, dawnego klasztoru norbertanek) położonego na terenie Starego Miasta w Trzebiatowie, będzie polegała na odtworzeniu historycznej stolarki okiennej w elewacji północnej pałacu (demontaż i wymiana 10 sztuk istniejącej, współczesnej stolarki okiennej na parterze oraz I piętrze wraz z kompletną obróbką tynkarską i malowaniem). Częściowo wtórna stolarka okienna pochodząca z końca lat 80. XX wieku wymaga wymiany ze względu na zły stan zachowania. Odtworzone okna będą powtarzać istniejące wymiary, sposób osadzenia, podział pola okiennego, grubość i wygląd profili oraz kolorystykę.

Zamek (pałac) w Trzebiatowie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytku od 1957 r. To budowla, której początki sięgają XIII w. Dom książęcy, klasztor norbertanek, gotycko-renesansowa, później barokowa i klasycystyczna rezydencja, siedziba urzędów i instytucji – takie funkcje pełnił pałac na przestrzeni wieków. Obecnie, od 1992 r. funkcjonuje w nim Trzebiatowski Ośrodek Kultury (biblioteka, galeria, muzeum). Pałac jest prężnie działającym ośrodkiem o znaczeniu regionalnym, promieniującym nie tylko na obszar gminy i powiatu, ale i wyraźnie obecnym na mapie kulturalnej województwa i kraju. Oferta TOK-u skierowana jest do szerokiej i zróżnicowanej grupy odbiorców, zarówno mieszkańców miasta i gminy, jak i licznie odwiedzających Trzebiatów turystów. Kilkadziesiąt imprez, koncerty, wystawy czasowe, spotkania, konferencje, przeglądy organizowane przez TOK powodują, że lokalna społeczność silnie identyfikuje się z pałacem i aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym kreowanym przez ośrodek kultury. Pałac wraz z terenami zielonymi jest także miejscem wypoczynku i rekreacji.

Pomorze_Zachodnie_logo