Nawigacja

Zajęcia wokalno- instrumentalne

ZESPÓŁ WOKALNO- INSTRUMENTALNY

 zajęcia
prowadzone przez p.Aleksandra Bogdanowa. 

 Zajęcia WOKALNE  w zakresie pracy nad ciekawym repertuarem, praca nad emisją głosu, dykcją, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym.
Ćwiczenia odbywać się będą  z użyciem mikrofonu, na profesjonalnym sprzęcie nagłaśniającym, w warunkach scenicznych,
tak, aby zagwarantować jak najlepsze warunki do osiągnięcia swobody scenicznej, oraz potrzebnego doświadczenia na scenie lub estradzie.
Nauka gry na keyboardzie, perkusji, saksofonie.