Nawigacja

Błękitna Dama

Pierwowzorem „ Błękitnej Damy” jest patronka Biblioteki Maria z Czartoryskich Wirtemberska. Statuetkę przyznaje kapituła ukonstytuowana przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury, pod przewodnictwem Dyrektor Renaty Teresy Korek.
Jest to nagroda za kreowanie wizerunku trzebiatowskiej kultury, hojność w materialnym jej wspieraniu i wybitne zaangażowanie w życie kulturalne miasta.
Pierwowzór statuetki zaprojektował i wykonał artysta ceramik Franciszek Grabowski z Warniłegu, a obecnie Pracownia Ceramiki Unikatowej  w Barlineckim Ośrodku Kultury.

 

UHONOROWANI STATUETKĄ „BŁĘKITNA DAMA”

 

                       28 maja 2004 r.: piąta rocznica nadania Imienia Bibliotece:

 

            1/ Sławomir Ruszkowski – burmistrz Trzebiatowa,

            2/ ks. Kanonik Henryk Cudak – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Macierzyństwa NMP w Trzebiatowie,

            3/ pastor Hans-Udo Vogler,

            4/ Monika Szwaja – dziennikarka TVP Szczecin,

            5/ Tadeusz Żukowski – poeta,

            6/ Bogdan Twardochleb – dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”,

            7/ Jan Handor – przedsiębiorca,

            8/ Technic Industry – firma,

            9/POOL-SPA – firma,

 

                        Maj 2009 r. : dziesiąta rocznica nadania Imienia Bibliotece:

 

            10/ Ludwika Toporowska – malarka,

            11/ dr Janina Kochanowska – historyk sztuki, opiekunka merytoryczna seminarium naukowego „Trzebiatów – spotkania pomorskie”,

            12/ Radio Koszalin SA – redakcja,

            13/ TELSAT Gryfice,

            14/ Amadora Sp. z o.o. Supermarket „Intermarche” w Trzebiatowie,

           

 

                        Dnia 16 czerwca 2011 r . : 65. lecie powstania Biblioteki :

 

            15/ „Nev Gmina Trzebiatowska” – red. nacz. Tadeusz Rak,

            16/ „Gryfickie Echa” – red. nacz. Krzysztof Wilczyński,

 

                       

Maj 2014 r. : piętnasta rocznica nadania Imienia Bibliotece:

 

            17/ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Trzebiatowie,

            18/ Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie,

            19/ Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie,

            20/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie,

            21/ Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie,

            22/ Publiczne Przedszkole w Trzebiatowie,

            23/ Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie,

 

                        Dnia 19 maja 2016 r. : 70. rocznica powstania Biblioteki :

 

            24/ Salomea Barwikowska – emerytowana bibliotekarka,

            25/ Renata Garbacz – właścicielka firmy GARBI COMPUTERS,

            26/ Jacek Handor – przedsiębiorca,

            27/ Stadnina Koni w Nowielicach,

 

                        Dnia 11 marca 2018 r. : 250. rocznica Urodzin Patronki

28/ Maria Akida  : nauczyciel – bibliotekarz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie,

 

Maj 2019 r. : dwudziesta rocznica nadania Imienia Bibliotece:

29)Józef Domański– Burmistrz Trzebiatowa,

30)Kazimiera Galewska-uczestniczy we współpracy między TOK  a dawnymi, niemieckimi mieszkańcami miasta,

31)Halina Kubiak- emerytowana nauczycielka, jurorka konkursów organizowanych w TOK,

32)Marianna Kowal- laureatka wielu konkursów gitarowych ,

33)Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie-Instytucja wspierająca działania TOK i TTK w dziedzinie ochrony zabytków,

34)Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie- Instytucja wspierająca działania TOK i TTK w dziedzinie ochrony zabytków,

35) BURCO- firma,

36)Jadwiga Drożdżowska- kierownik Biblioteki,organizatorka wielu przedsięwzięć kulturalno- edukacyjnych Biblioteki