Nawigacja

Maria z Czartoryskich Wirtemberska

Publikacje dotyczące Marii
z Czartoryskich Wirtemberskiej
oraz rodziny Wirtembergów:

 

 

Aleksandrowicz Alina – Ignacy Krasicki w sybillińskim panteonie

 

Aleksandrowicz Alina – Izabela Czartoryska: Polskość i europejskość

 

Aleksandrowicz Alina – Jacques Delille w ogrodach puławskich

 

Aleksandrowicz Alina – Różne drogi do wolności: Puławy Czartoryskich na przełomie XVIII i XIX wieku

 

Aleksandrowicz Alina – Z problematyki Puław Sybillińskich (nieznane dzieło Łukasza Gołębiowskiego)

 

Aleksandrowicz-Ulrich Alina – Nieznana „podróż” sentymentalna Marii Wirtemberskiej

 

Biblioteka im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej

 

Cholewianka-Kruszyńska Aldona – Panny Czartoryskie

 

Cholewianka-Kruszyńska Aldona – Piękna i dobra

 

Dackiewicz Jadwiga – Paryż zdradzony czyli Izabela Czartoryska

 

Das Haus Württemberg: ein Biograiphisches Lexikon

 

Dernałowicz Maria – Portret Familii

 

Haszmanian Tigran – Puławy: przeszłość przyszłości

 

Kochanowska Janina – Tajemnice Pomorza

 

Kukiel Marian – Czartoryski a jedność Europy 1770-1861

 

Maria Anna z ks. Czartoryskich księżna Wirtemberska – Malwina

 

Maria Wirtemberska – Niektóre zdarzenia, myśli i uczucia doznane za granicą

 

Ogród Białego Kruka II

 

Pałac w Trzebiatowie – Biblioteka (Szczecin 1989)

 

Pauszer-Klonowska Gabriela – Pani na Puławach

 

Przewodnik po Trzebiatowie nad Regą: na podstawie urzędowych źródeł napisany przez Johanne’s von Malotki Przewodniczącego Towarzystwa Krajoznawczego i Ochrony Zabytków Regionu

 

Święto Białego Kruka

 

Wójcik-Góralska Danuta – Władztwo księżnej Izabeli

 

Z kręgu Marii Wirtemberskiej: antologia

 

Z problemów preromantyzmu i romantyzmu: studia i szkice

 

18