Nawigacja

Aktualności
„ARTrzebiatów- uzależnieni od kultury”.
„ARTrzebiatów- uzależnieni od kultury” to kolejny wakacyjny projekt dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.
Pragniemy zapewnić ciekawe, kreatywne formy spędzania wolnego czasu, aby zainteresować różnymi formami pracy artystycznej i stworzyć warunki do integracji dzieciom i młodzieży uczestniczącym w projekcie.
W ramach IX już edycji „ARTtrzebiatów” proponujemy zajęcia pod kierunkiem Iwony Dubiel, niezwykłej , pozytywnie „zakręconej” artystki, którą poznaliśmy z jej super kreatywnych działań w Piwnicy artystycznej działającej przy TOK.
Z niczego potrafi wyczarować NIEZWYKŁE COŚ!
Finałem tego tygodnia zajęć będzie zaprezentowanie prac na dziedzińcu pałacu w piątek 9 lipca.
 
Kolejny cykl zajęć 9-13 sierpnia, a w dniach 23- 27 sierpnia warsztaty teatralne pod kierunkiem Krzysztofa Włosińskiego.
 
Zadanie „ARTrzebiatów uzależnieni od kultury” dofinansowane z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.