Nawigacja

Historia

Muzeum Pałacowe

Początki Muzeum w Trzebiatowie.

5 sierpnia 2000 r. w  siedzibie Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury –  Pałacu nad Młynówką – uroczyście otwarta została, podczas dorocznego Święta Kaszy– Izba Regionalna „Nasz Dom”.  Powstała z inicjatywy Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury – Renaty Teresy Korek. Zbiory pochodzące z hojnych darów mieszkańców miasta i gminy zajmowały początkowo tylko jedno pomieszczenie.

Wkrótce udało się zorganizować dwie ekspozycje : „Izbę Chłopską” i „Salonik Mieszczański”.  Otwarcie Izby obudziło chęć dalszych  poszukiwań i  pozyskiwania przedmiotów – świadków  kultury materialnej regionu. Gromadzenie eksponatów trwało więc nadal. Wkrótce było ich już tyle, że trzeba było pomyśleć o dużej przestrzeni ekspozycyjnej.

Muzeum na strychu.

21 września 2011 r. zakończyły się prace nad adaptacją strychu pałacowego z przeznaczeniem na  wystawy. Bardzo cennym eksponatem jest sama więźba dachowa która powstała w 2 połowie XVII w. a uzupełniona została w końcu wieku XVIII i w wieku XIX.

Uzyskanie nowej,  dużej przestrzeni  wystawienniczej pozwoliło  na zaprezentowanie  pozyskanych eksponatów, które stworzyły teraz obraz codziennego życia trzebiatowskich  mieszczan w  latach międzywojennych. A że było również sporo przedmiotów związanych z życiem wsi, mogła powstać też ekspozycja wnętrza chaty chłopskiej i obejścia – z narzędziami rolniczymi itp.

   Dzięki hojności mieszkańców Trzebiatowa, którzy przekazali swoje rodzinne pamiątki udało się też stworzyć początek wystawy o czasach powojennego zasiedlania miasta przez repatriantów, przybyłych z różnych stron. Z czasem powstała też kolekcja przedmiotów obrazujących czasy PRL –u.

 

 


 

W 2020 roku obchodzimy 20- lecie istnienia Muzeum Pałacowego, które uroczyście otwarto 5 sierpnia 2000 r. podczas Święta Kaszy.

Oto jak się zmienia.