Nawigacja

Aktualności
„Święto Plonów 2014 w Trzebiatowie”

Archidiecezjalno – Gminne Dożynki Nadmorskie już od kilku lat odbywające się w Trzebiatowie, rozpoczęła uroczysta Msza Święta dziękczynna za zebrane plony, której przewodniczył ksiądz biskup Marian Błażej Kruszyłowicz wraz z kapłanami z dekanatów północnej części Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej. W Sanktuarium MNMP powitano delegacje wieńcowe z dekanatów oraz Gminy Trzebiatów. Burmistrz, Radni i Starostowie dożynek przekazali przepiękne bukiety kwiatów, kosz z darami i dożynkowe chleby na ręce Biskupa i księdza Proboszcza.Po uroczystościach korowód dożynkowy prowadzony przez zespół ludowy „Kukułeczka” przeszedł ulicami miasta pod pałac, gdzie odbyła się część artystyczna tegorocznych dożynek.
Starościna i Starosta dożynek – P.Mirosława Gałdyś (Trzebusz) i P. Łukasz Nowakowski ( Lewice) , przekazali bochny chlebów gospodarzowi święta plonów Burmistrzowi Zdzisławowi Matusewiczowi i Biskupowi Marianowi Kruszyłowiczowi, a następnie nastąpił ceremoniał dzielenia chlebem wśród wszystkich zebranych na tegorocznych dożynkach, przy pięknym akompaniamencie zespołu „Trzebiatowiacy”.

Po raz drugi odbył się konkurs na „Najładniejsze Obejście Gospodarskie”. Gospodarstwa odwiedzili i ocenili jurorzy: Zdzisław Mieszczyński, Anna Rzepecka, Michał Andrzejewski. W kategorii gospodarstwa agroturystyczne – I miejsce otrzymał Andrzej Pasek Nowielice, w kategorii rolnictwo -I miejsce Małgorzata i Grzegorz Szafrańscy Mirosławice. Wyróżniono: Zofię i Bogdana Nowickich z Lewic, Halinę Grys z Włodarki, Szczepana i Józefa Mierzwa z Rogoziny, Katarzynę i Waldemara Bednarz z Robów, Elżbietę i Dariusza Skwirzyńskich z Sadlna.

W konkursie na najpiękniejszy wieniec jury w składzie: Danuta Merło, Irena Pietrzykowska i Małgorzata Skoneczna wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach: wieniec gminny –

I miejsce Włodarka,

II – Siemidarżno,

III – Lewice

i archidiecezjalny:

I miejsce- Świerzno,

II -Dąbrowa,

III – Łosośnica.

Wszystkie wieńce były przecudne. Cieszymy się, że biorący udział w tym konkursie pielęgnują tę piękną tradycję i wkładają wiele pracy, trudu , aby zaprezentować tak piękne dzieła sztuki.

Ponadto sołtysi brali udział w konkursie na „Najlepszego sołtysa”. To przede wszystkim sprawdzenie ich …poczucia humoru, bowiem konkurencje są na wesoło i nie całkiem poważne, np. oddzielenie różnych ziaren od siebie, czy też obliczenie ile kwintali zboża można pozyskać z 1 m2 gruntu .I tu, po dogrywce, I miejsce zajęła P. Wioletta Hryniewicz Rogozina, i równorzędne trzy miejsca: Robert Szymanowski Gosław, Artur Pasek Nowielice, Jolanta Bączyk- Jankowska Sadlno. Wszystkim sołtysom pogratulował Wicemarszałek P. Jarosław Rzepa, który w swych słowach wyraził uznanie dla pracy rolników.

Na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne: „Trzebiatowiacy”, ”Kukułeczka”, ”Czerwona Róża”, zespoły „Lores” i „Klif”, które zagrały największe taneczne przeboje. Gwiazdą wieczoru był zespół „Impuls”, który porwał publiczność do zabawy przy swoich przebojach: „Explozja”, „Nierealny świat”, „Białe anioły”, „Sexualnie niebezpieczna” (po polsku) , „Mam kaca” , „Ja nie tańczę” , „Zrób to Mała”, „Takie życie” i wiele, wiele innych.Podczas koncertu mieli bardzo bezpośredni kontakt z publicznością, a po koncercie rozdali wiele autografów .Z przyczyn losowych nie dotarł do nas zapowiadany „Andre”, ale wierzymy, że niespodziewany, ale energetyczny koncert zespołu „Impuls” podobał się publiczności.

Podczas dożynek, z pomocą Trzebiatowskiego Gangu Motocyklowego, serwowaliśmy „Zupę sołtysa”, czyli przepyszną grochówkę, przygotowaną przez kucharzy z DPS Jaromin. Mogliśmy spróbować wielu smakołyków: pieczone dziki, podpłomyki i smaczne ciasta. Na Jarmarku Dożynkowym odbywały się m.in. zabawy dla dzieci, prezentacje leśników, myśliwych, wystawców, pokazy rękodzielników. Atrakcją było „Małe ZOO”, gdzie można było zobaczyć piękne ptactwo i zwierzęta hodowane przez P. Steca z Trzebusza.

Wiele osób zwiedziło Muzeum Pałacowe i ekspozycję obrazów „igłą i nicią malowanych” autorstwa mieszkanki Trzebiatowa P.Danuty Hepko.

Organizatorem dożynek była Gmina Trzebiatów: Trzebiatowski Ośrodek Kultury, Sołectwa Gminy Trzebiatów, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, współorganizatorami: Parafia MNMP w Trzebiatowie, LGD GRYFLANDIA, Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury, Mrzeżyńskie Centrum Sportu, Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniu dożynek: P. Janowi Handorowi, Warsztatom Terapii Zajęciowej w Trzebiatowie, Dyrektorowi i pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Jarominie, Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Jarominie, Trzebiatowskiemu Gangowi Motocyklowemu, Stadninie Koni w Nowielicach, P. Stefanowi Stecowi, P. Romanowi Bereżańskiemu,P. Krzysztofowi Wojciechowskiemu, P. Eugeniuszowi, Krystynie, Piotrowi Nikuła,P. Leszkowi Stule, P. Bogumile Taglewskiej, P. Marii Bedryj, Zofii Cieszyńskiej, Annie Litkowskiej, Karolinie Stec, Martynie Dudek, Sołtysom, sołectwom i zespołom, które aktywnie włączyły się do organizacji Święta Plonów, wystawcom: Izbie Rolnej, Kołu Łowieckiemu „Łoś” z Trzebiatowa, Nadleśnictwu Gryfice, Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie, rękodzielnikom, którzy przygotowali stoiska wzbogacające nasze Święto Plonów, Komendantowi Komisariatu Policji, Komendantowi Straży Miejskiej i Prezesowi Straży Pożarnej oraz Dowódcy Jednostki Wojskowej w Trzebiatowie.