Nawigacja

Aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – Odtworzenie historycznej stolarki okiennej w elewacji północnej zamku ( pałacu) w Trzebiatowie przy ulicy Wojska Polskiego 67 (11 okien)

ogłoszenie o zamówieniu publicznym              do pobrania

Załączniki:
załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia      do pobrania

załącznik 2 – przedmiar robót        do pobrania

załącznik 3 – wzór umowy             do pobrania

załącznik 4- formularz ofertowy     do pobrania

załącznik 5 – wykaz okien             do pobrania

osoba odpowiedzialna; Marta Górska
opublikowano dn. 24.07.2015

 

protokół