Nawigacja

Aktualności
,,Od szczegółu do ogółu. Detale – ukryte piękno”

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury od 1 września do 15 października 2014r. realizuje zadanie publiczne ,,Od szczegółu do ogółu. Detale – ukryte piękno” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

Celem zadania jest zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego – detali architektonicznych poprzez sporządzenie dokumentacji fotograficznej i wszechstronne jej wykorzystanie, wzrost świadomości mieszkańców i turystów na temat zabytkowej architektury miasta a także promocja i popularyzacja informacji dotyczących detali architektonicznych.

W ramach zadania TTK przygotowało szereg działań jak m.in.;

– sporządzenie dokumentacji fotograficznej detali architektonicznych zabytków Trzebiatowa

– umieszczenie zdjęć w formie galerii fotograficznej z wizerunkami detali na stronie internetowej

– wydrukowanie pocztówek z detalami architektonicznymi , fototapety z detalami i zabytkami w formie planszy edukacyjnej oraz folderu ,,Trzebiatów w detalach. Niedostrzegane dziedzictwo”

– wystawa fotograficznej „Trzebiatów w detalach. Niedostrzegane dziedzictwo”,

– spotkanie z historykiem poświęcone detalom architektonicznym trzebiatowskich zabytków, a także cykl zajęć edukacyjnych ,,Od szczegółu do ogółu” przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.