Nawigacja

Aktualności
„Malowane dźwiękiem”.

Gabriela Oksiuta z  Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział białostocki, studentka UMFC Wydziału Instrumentalno pedagogicznego w Białymstoku prowadzi podczas „Wakacji w Pałacu” zabawy muzyczno – plastyczne inspirowane metodą aktywnego słuchania muzyki.  Służą one rozwijaniu wrażliwości muzycznej i plastycznej, pobudzają wyobraźnię słuchową i umiejętność odbierania muzyki. Oprócz tego wiele było zabaw integracyjnych, tańca a także gra w dwa ognie.