Nawigacja

Aktualności
KLANZA bawi i uczy.

Panie Małgorzata Borowska, Emilia Chomutowska- Murza i Aneta Bykowska z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA z Oddziału Białostockiego prowadzą zajęcia metodami pedagogiki zabawy stosując różnorodne środki wyrazu takie jak: muzyka, plastyka, ruch, taniec, techniki parateatralne, wyzwalając potencjał twórczy jednostki, pobudzają do kreatywnych działań. Animatorzy wykorzystują metody takie jak: burza mózgów, taniec integracyjny, twórcze zabawy plastyczne, twórcze zabawy muzyczne, działania ekologiczne, gry planszowe, krzyżówki, elementy socjoterapii. Każda chwila zajęć jest wypełniona zabawami, tańcem ,czy tez działaniami plastycznymi. Nikt na pewno się nie nudzi!

Bardzo ważna jest praca w grupach, dzieci współpracując ze sobą, uczą się funkcjonowania w społeczeństwie, wchodzą w role, ustalają  zasady współpracy, zgody , szacunku dla drugiej osoby, kulturalnego zachowania i utrzymywania porządku.