Nawigacja

Aktualności
Duchy, duszki, zjawy…

W dniach 14-18 sierpnia trwają warsztaty teatralne z Różą i Krzysztofem Włosińskimi, aktorami , reżyserami i choreografami teatralnymi, którzy przygotowują  dzieci i młodzież do występu podczas „Nocy w Muzeum”. Duchy pojawią się  w różnych zakamarkach Pałacu i będą  straszyć  wszystkich odwiedzających pałac nad Młynówką. Wieczorny występ w etiudzie teatralnej „Biała Dama” będzie zwieńczeniem bardzo pracowitych, wielogodzinnych i twórczych warsztatów.

Zapraszamy na „Noc w Muzeum” 18 sierpnia, już od godz.18.

Warsztaty teatralne są częścią projektu „ARTrzebiatów – uzależnieni od kultury”, który otrzymał dofinansowanie z  „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.”