Nawigacja

Aktualności
„Świat z bampów”

Bamp jest to na pozór nieskomplikowana rozrywka, która składa się kolorowych plastikowych rurek i łączników. Każdy podczas zabawy staje się jednocześnie budowniczym i konstruktorem. Zabawa rozwija w dzieciach zdolność pracy w grupie w której wzajemnie się motywują i wymyślają nowe, niepowtarzalne rozwiązania. Co więcej, dzieci tworząc figury uczą się podejmowania samodzielnych decyzji, które powstały przy pomocy ich wyobraźni. Rozwija ekspresję , wyobraźnię twórczą, myślenie abstrakcyjne, fantazję .Świetna propozycja na kreatywną zabawę.