Nawigacja

Aktualności
Seminarium naukowe „Trzebiatów – spotkania pomorskie”

Pomorze – postaci, miejsca, symbole

Czy klasztor w Białobokach leżał na wyspie? Dlaczego piękną Sydonię oskarżono o czary? I z jakich powodów doszło do małżeństwa Marii Czartoryskiej z Ludwikiem Wirtemberskim? Na te, i wiele innych intrygujących pytań znaleźli odpowiedzi uczestnicy 11. już seminarium naukowego „Trzebiatów – spotkania pomorskie”. Sesja, która odbyła się w Pałacu nad Młynówką – siedzibie Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, 18 i 19 bm., jest kluczowym elementem projektu „Pomorze – postaci, miejsca, symbole” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa ( Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).

Seminarium cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno referentów chcących wygłosić podczas sesji wyniki swoich badań, jak i szerokiej rzeszy odbiorców – regionalistów, przewodników, studentów, mieszkańców miasta i okolic. Oficjalnego rozpoczęcia obrad dokonała Dyrektor TOK-u – Renata T. Korek, Burmistrz Trzebiatowa – dr Zdzisław Matusewicz oraz opiekun merytoryczny seminarium – dr Janina Kochanowska. Podczas dwudniowej konferencji, czytelnia główna wypełniona była do ostatniego miejsca, co świadczy o potrzebie organizowania tego typu naukowych spotkań. W pierwszym bloku usłyszeliśmy o osadnictwie nad rzeką Dziwną w Pradziejach i Średniowieczu (Marek Dworaczyk), najnowszych znaleziskach na szczecińskim podzamczu (Sławomir Słowiński), zmianach w wizerunku architektonicznym ratusza w Kamieniu Pomorskim (Kazimiera Kalita – Skwirzyńska) oraz uwarunkowaniach geologicznych i geomorficznych średniowiecznego Trzebiatowa (Andrzej Piotrowski). Po dyskusji i przerwie kawowej w zastępstwie prof. Rudolfa von Thaddena, jego referat ,,Mała wieś z wielkim zegarem” odczytała Magdalena Momot. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchano szeregu referatów omawiających postaci związane z Trzebiatowem i Pomorzem – Sydonię von Borck (Dominika Florczak), uczestnika wojen o sukcesję szczecińską – Henryka von Borck (Andrzej Puławski), cesarzową Marię Fiodorowną wśród polskich artystów i polityków (Urszula Borkowska), Marię z Czartoryskich księżną Wirtemberską (Janina Kochanowska) oraz malarza koloru i nadziei – Romualda Klimczewskiego ze Szczecina (Elżbieta Juszczak). W ostatnim bloku, twórczość pomorskiego malarza Philippa Otto Runge przedstawiła Edda Gutsche, zaś Pastor Hans-Udo Vogler przybliżył życie i opór przeciw Adolfowi Hitlerowi Dietricha Bonhoeffera. Paweł Pawłowski opierając się na wspomnienia z domu rodzinnego opowiedział o wytwórni figur gipsowych Heleny i Antoniego Serafinowiczów prowadzonej najpierw w rodzinnym Wilnie, później zaś w Trzebiatowie. Niezwykle ważnym głosem w ,,przywracaniu pamięci” było wystąpienie Anny Uciechowskiej-Gawron, Macieja Gibczyńskiego i Grzegorza Kurki, którzy przedstawili niechlubny proces dewastacji terenu dawnego niemieckiego cmentarza i kościoła w Gostyniu. Zbigniew Sobisz scharakteryzował florę parków folwarcznych gminy Gryfice, a Wojciech Jarząb najnowsze odkrycia dotyczące słynnej słonicy ,,Hansken”. Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbyła się promocja publikacji z materiałami z ubiegłorocznego seminarium oraz konkurs na potrawę pomorską. Smakowały m.in. pyzy ziemniaczane z boczkiem (Stanisława Kuska) , dorsz faszerowany (DPS Gryfice), krokiety z kapustą i grzybami (WTZ Jaromin), czernina z kluskami (Teresa Ładyżyńska), krem dyniowy po tarnopolsku (Emilia Domańska), gołąbki jarskie, jak i gołąbki babuni w sosie grzybowym (DPS Gryfice), krokieciki śmietanowe z grzybami (WTZ Trzebiatów), czy galaretka z kurczaka i kotlety mielone na kapuście (Maria Bedryj).

Drugiego dnia konferencji Renata T. Korek omówiła dzieje szkolnictwa ukraińskiego w powiecie gryfickim, Paweł Szulc działania prokuratury wojskowej w Trzebiatowie, a Piotr Żak życie kulturalne, oświatę i Kościół w Gryficach i Trzebiatowie w latach 1946-1950. Goście z Greifswaldu – Jenni Klingenberg i Tomasz Ślepowroński zaprezentowali historię, role i nową ekspozycję poświęconą polskiemu Pomorzu Zachodniemu w Muzeum Pomorza w Greifswaldzie. Maria i Waldemar Witkowie skupili się tym razem na budownictwie folwarcznym gminy Karnice, Marlene Vogler mówiła o szkolnictwie wiejskim na Pomorzu, natomiast Dieter Bischoff o szkolnictwie w Trzebiatowie do 1945 r. Dariusz Bienek z kolei dokładnie przedstawił dzieje wsi Lewice do 1945 r. Po dyskusji uczestnicy udali się na objazd naukowy szlakiem zabytków wokół Gryfic. Odwiedzono m.in. cmentarz i kościół w Łopianowie, pomniki wojenne oraz ryglowy kościół w Rotnowie.

Piotr Żak