Nawigacja

Aktualności
„Pomorze – postaci, miejsca, symbole”

„Pomorze – postaci, miejsca, symbole”

Trzebiatowski Ośrodek Kultury od października do stycznia realizować będzie projekt „Pomorze – postaci, miejsca, symbole”, który nawiązuje do szeroko rozumianej przeszłości Pomorza, obejmującego historyczne granice dawnego Księstwa Pomorskiego. Nazwa projektu nawiązuje do szeregu działań, które odbędą się podczas jego realizacji i odzwierciedlą podejmowaną tematykę. Wspólna pamięć o przeszłości, historii, sztuce, kulturze, ludziach i miejscach – dziedzictwie kulturowym Pomorza zajmuje ważne miejsce w naszych dotychczasowych działaniach, jakie prowadzimy z partnerem niemieckim, pozwala poznać skomplikowaną przeszłość regionu, ale również kreować tożsamość jego współczesnych mieszkańców. Skupimy się na miejscach i postaciach symbolicznych dla regionu, obecnych zarówno w niemieckiej, jak i polskiej historii Pomorza, będących przez to elementem wspólnym, łączącym jego skomplikowane dzieje. Pokażemy, jak ważna jest tradycja, dziedzictwo i pamięć dla Niemców i Polaków, podkreślimy znaczenie uniwersalnych wartości i dialogu pozytywnie wpływających na wzajemne stosunki.

W ramach projektu odbędzie się seminarium naukowe ,,Trzebiatów – spotkania pomorskie” (18-19 października), podczas którego polscy i niemieccy referenci przedstawią wyniki swoich badań nad przeszłością Pomorza. Poruszone zostaną m.in. losy postaci pochodzących lub związanych z Pomorzem (Sydonia von Borck, Henryk von Borck, caryca Maria Fiodorowna, księżna Maria z Czartoryskich Wirtemberska, pomorscy malarze, ród von Thaddenów, Dietrich Bonhoeffer), miejsca (Trzebiatów, parki folwarczne gminy Gryfice, folwarki gminy Karnice, ratusz w Kamieniu Pomorskim, szczecińskie podzamcze),
a także symbole (słonica Hansken – tzw. słoń Rembrandta, kościół i cmentarz w Gostyniu, wspomniana wcześniej Sydonia von Borck). Seminarium towarzyszyć będzie konkurs na potrawę pomorską, który pozwoli na poznanie dziedzictwa kulinarnego oraz objazd naukowy szlakiem pomorskich zabytków, dzięki któremu uczestnicy z Polski i z Niemiec będą mogli namacalnie poznać historię regionu.

W listopadzie przygotowana zostanie także wystawa ,,Damy Trzebiatowa, Pomorza i Europy”, która składać się będzie m.in. z odtworzonych strojów księżnej Anastazji, księżnej Zofii von Schleswig-Holstein, księżnej Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej oraz carycy Marii Fiodorowny (otwarcie wystawy 18 grudnia).

Odbędą się także polsko – niemieckie warsztaty historyczne (6 – 8 listopada), podczas których opracowane zostaną detale strojów eksponowanych podczas wystawy ,,Damy Trzebiatowa, Pomorza i Europy” . Na podstawie zachowanych źródeł ikonograficznych odwzorujemy elementy ubiorów kobiet związanych z trzebiatowskim pałacem i Pomorzem.

Wystawa wzbogaci dotychczasową ofertę wystawienniczo – edukacyjną Muzeum Pałacowego, licznie odwiedzanego przez grupy i turystów indywidualnych z Polski i Niemiec, mieszkańców regionu. Działania realizowane w ramach projektu ,,Pomorze – postaci, miejsca, symbole” poruszać mają wiele aspektów wspólnej historii. Przyniosą wymierne korzyści w ramach polsko – niemieckiego dialogu, współpracy, wymiany doświadczeń, spojrzenia na Pomorze z dwóch różnych, a tak bliskich sobie perspektyw.