Nawigacja

Aktualności
Odtworzenie historycznej stolarki okiennej w trzebiatowskim pałacu

Trzebiatowski Ośrodek Kultury po raz kolejny otrzymał dofinansowanie na odtworzenie historycznej stolarki okiennej zamku ( pałacu) w Trzebiatowie. W tym roku będzie to  elewacja zachodnia skrzydła głównego ( wschodniego).

W ramach zadania wymienionych i odtworzonych zostanie 14 okien ( z pozostałych do wymiany 59 sztuk stolarki okiennej), dzięki czemu  znacznie poprawią się warunki w pomieszczeniach, szczególnie w okresie zimowym. Dzięki realizacji zadania unikniemy zawilgocenia pomieszczeń i zagrzybienia, czym zagrożony jest obiekt ze względu na dotychczasowy zły stan techniczny stolarki okiennej.

Ponadto odtworzone okna przywrócą materiał, wymiary, sposób osadzenia, podział pola okiennego, grubość i wygląd profili oraz kolorystykę okien jakie były przed 1945 r.  (okna  drewniane o skrzydłach  jednoramowych, czteroskrzydłowe, krzyżem okiennym otwierane do wewnątrz, drewno malowane na biało). Warto podkreślić, że podczas remontu generalnego w latach 1977-1989 wymieniono całą stolarkę okienną, jednak tylko w elewacji północnej skrzydła północnego pałacu odwzorowano przedwojenny, historyczny wygląd okien. Zasadniczo zastosowano okna zespolone, 2-szybowe, 4 skrzydłowe szklone na kit, skrzydła skręcane rozwierane do wnętrza.

Realizacja zadania to koszt 61 131,00zł. Trzebiatowski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w kwocie 30 000,00zł z  budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, 8 000,00 zł od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, 20 000,00zł z Gminy Trzebiatów, a wkład własny to kwota 3 131,00zł.