Nawigacja

Aktualności
Rozstrzygnięcie przetargu.

22 czerwca 2016r. w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury rozstrzygnięto przetarg na Odtworzenie historycznej stolarki okiennej zamku ( pałacu) w Trzebiatowie  – elewacja zachodnia skrzydła głównego ( wschodniego) – 14 okien.

Wybrano ofertę firmy „LeBOS” sp.z o.o. ul. Sienkiewicza 48a, 77-300 Człuchów na kwotę 61 131,00zł brutto ( sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 00/100).