Nawigacja

Słownik
Książę Bogusław IV

Książę Bogusław IV – Syn Barnima I. Trzebiatów zawdzięcza temu władcy największa ilość nadań i przywilejów. W 1287 r. miasto otrzymuje od księcia prawo zachowania portu Regoujście oraz przywilej wolnej żeglugi na rzece Redze. W 1283 r. za pomoc, jakiej miasto udzieliło księciu w wojnie z Brandenburgią Bogusław IV nadaje prawo odbijania pieczęci w czerwonym wosku, przysługujące jedynie władcy i możnym. W 1299 r. natomiast miasto otrzymuje połowę znajdującej się tu mennicy oraz przywilej obwarowania grodu (mury obronne, baszty, fosy, cztery bramy miejskie). W 1303 r. Bogusław IV obdarza Trzebiatów kolejnym przywilejem, tzw. prawem składu – każdy kupiec zmuszony był do zatrzymania się w mieście i wystawienia swojego towaru na sprzedaż.

Herzog Boguslaus IV. – Sohn von Barnim I. Treptow an der Rega verdankt ihm die höchste Anzahl von Schenkungen und Privilegien. 1287 erhält die Stadt das Recht, den Hafen Regoujście beizubehalten, sowie das Privileg der freien Schifffahrt auf dem Fluss Rega. Im Jahre 1283 bekommt sie das Recht, Siegel im roten Wachs zu prägen, was nur dem Herrscher und den Reichen zustand. Im Jahre 1299 erhält die Stadt die Hälfte der hiesigen Münzanstalt und das Privileg der Befestigung der Stadt (Wehrmauern, Türme, Stadtgraben, vier Stadttore). 1303 bekam sie ein nächstes Privileg – das Stapelrecht: jeder Kaufmann, der Waren mit sich führte, musste diese in der Stadt eine Zeitlang zum Verkauf stellen.