Nawigacja

Słownik
Generał Gebhard von Blücher

Generał Gebhard von Blücher – (ur. 16 grudnia 1742 r. w Rostocku, zm. 12 września 1819 r. w Krieblowitz- Krobielowice koło Wrocławia) – feldmarszałek pruski, dowódca armii pruskiej w bitwie pod Waterloo, Kaczawą, Lipskiem, Budziszynem, Lützen, Brienne-le-Château, Craonne, Laon, a także kampanii sześciodniowej. Jeden z najważniejszych pruskich dowódców okresu wojen napoleońskich. Był człowiekiem wielkiej odwagi – brał czynny udział w walkach pomimo podeszłego wieku; był wielokrotnie ranny. Jego żołnierze nazywali go ,,papą Blücherem”. Za zwycięstwo nad Napoleonem Bonaparte otrzymał gwiazdę do Krzyża Wielkiego Krzyża Żelaznego, co było najwyższym odznaczeniem wojskowym Prus. Nazywany był „Staruszkiem naprzód” bądź „Marszałkiem naprzód”. W latach 1808-1811 w trzebiatowskim pałacu mieściła się główna kwatera generała. Uwielbiał wzgórze dawnego klasztoru w Wyszkowie, gdzie chciał nawet zostać pochowany. Jego popiersie znajdowało się do 1945 r. w ogrodach pałacu, a pobliski most nosił jego imię.

General Gebhard von Blucher (1742-1819) – preußischer Feldmarschall, Befehlshaber der preußischen Armee bei der Schlacht bei Waterloo, Kaczawa, Leipzig, Lützen, Brienne-le-Château, Craonne, Laon und während der sechstägigen Kampagne. Einer der wichtigsten preußischen Befehlshaber der Napoleonkriege. Ein Mensch hohen Mutes, nahm an den Schlachten trotz hohen Alters teil und wurde mehrmals verwundet. Von Soldaten „Papa Blücher“ genannt. Für den Sieg über Napoleon Bonaparte erhielt er den Stern zum Großen Eisernen Kreuz (höchste militärische Auszeichnung in Preußen). Auch „Alterchen nach vorne” oder „Marschall nach vorn” genannt. In den Jahren 1808-1811 war im Treptower Palast das Hauptquartier des Generals untergebracht. Er liebte den Hügel des alten Klosters in Wischow (Wyszków) wo er sogar beerdigt werden wollte. Seine Büste befand sich bis 1945 in den Palastgärten und die nah gelegene Brücke trug seinen Namen.