Nawigacja

Słownik
Jan Bugenhagen

Jan Bugenhagen – zwany Doctor Pomeranus, (ur. 24 czerwca 1485 w Wolinie, zm. 20 kwietnia 1558 w Wittenberdze) – norbertanin, doktor teologii, czołowy przedstawiciel protestantyzmu, organizator gmin protestanckich w Niemczech, Danii i na Pomorzu. W 1504 r. został kierownikiem szkoły łacińskiej w Trzebiatowie, która pod jego kierownictwem zdobyła olbrzymią sławę. Wkrótce otrzymał świecenia kapłańskie. Na przełomie 1517/18 roku Bugenhagen napisał w klasztorze pierwszą historię Pomorza (,,Pomerania”). Kontakty Bugenhagena z Marcinem Lutrem sprzyjały rozpowszechnianiu się w klasztorze i Trzebiatowie myśli protestanckiej, przez co miasto stało się jednym z głównych ośrodków reformacji na Pomorzu. Dochodziło do gwałtownych zamieszek skierowanych przeciwko klerowi. Wkrótce Bugenhagen opuszcza klasztor i Trzebiatów, by powrócić dopiero w 1534 r. na obrady Sejmu Stanów Pomorskich, podczas których książęta pomorscy wprowadzają na Pomorze luteranizm, jako religię panującą.

Jan Bugenhagen (Doctor Pomeranus), geb. 24 Juni 1485 in Wollin, gest. 1558 in Wittenberg – Norbertaner, Theologie-Doktor, führender Vertreter des Protestantismus, Organisator protestantischer Gemeinden in Deutschland, Dänemark und Pommern. 1504 wurde er zum Leiter der Lateinschule in Treptow an der Rega. Bald wurde er zum Priester geweiht. Um die Jahreswende 1517/1518 schrieb er im Kloster die erste Geschichte Pommerns (,,Pomerania”). Die Beziehungen mit Martin Luther förderten die Verbreitung der protestantischen Idee, wodurch Treptow an der Rega zu einem wichtigen Reformationszentrum in Pommern wurde. Es kam zu Unruhen, die gegen den Klerus gerichtet waren. Er verlies das Kloster und Treptow an der Rega, um 1534 zu den Landtagen der Pommerschen Stände zurückzukommen, während deren die pommerschen Herzöge in Pommern Luthertums als herrschende Religion einführen.