Nawigacja

Słownik
Johann Gottlieb Georgi

Johann Gottlieb Georgi – rosyjski uczony urodzony w 1729 roku w Zapolicach nieopodal Trzebiatowa. Był synem miejscowego pastora, otrzymał gruntowne wykształcenie medyczne, studiował medycynę m.in. w Szwecji. Jego pasją była botanika. Georgi był członkiem różnych gremiów naukowych w Niemczech, Rosji i Francji. W uznaniu jego zasług na polu nauk botanicznych pochodzący z Meksyku kwiat nazwano „Georginią” (Dalia).

Johann Gottlieb Georgi – russischer Gelehrte, geb. 1729 in Zapolice unweit von Treptow an der Rega. Sohn des hiesigen Pastors, bekam gute medizinische Ausbildung. Seine Leidenschaft war Botanik. Mitglied verschiedener Wissenschaftsgremien in Deutschland, Russland und Frankreich. Als Anerkennung seiner Verdienste im Bereich der botanischen Wissenschaften wurde eine aus Mexico stammende Blume „Georgine” (Dahlie) genannt.