Nawigacja

Słownik
Księżna Zofia von Schleswig-Holstein

Księżna Zofia von Schleswig-Holstein ( 17.08.1579 – 03.06.1658) – żona księcia Filipa II zwanego Pobożnym, ślub odbył się w Szczecinie, Zofia w posagu wniosła 12 tys. talarów i 5 tys. na wydatki weselne, w zamian otrzymała majątek wdowi w postaci domeny trzebiatowskiej. W Trzebiatowie zamieszkuje od 1618 r., po śmierci męża i spędza tu 40 lat swojego życia. W 1633 r. księżna czyniła starania o pomoc finansową od księcia Bogusława XIV w celu odbudowania zniszczonego kościoła św. Mikołaja. Jest fundatorką barokowego wyposażenia (ołtarz, ambona, empora organowa) w kościele w Robach. Pochowana została w kościele Mariackim w Trzebiatowie.

Herzogin Sophie von Schleswig-Holstein (1579 –1658) – Gemahlin vom Herzog Philipp II. dem Frommen. Im Mitgift brachte sie 12 Tausend Taler und 5 Tausend für die Hochzeitsausgaben. Als Witwengut bekam sie die Treptower Domäne. In Treptow an der Rega lebte sie vom 1618 nach dem Tode ihres Gemahls und verbrachte hier 40 Jahre. Im Jahre 1633 bemühte sich die Herzogin um finanzielle Hilfe vom Herzog Boguslaus XIV., um die zerstörte St.-Nikolaus-Kirche wiederaufzubauen. Die Stifterin der barocken Ausschmückung (Altar, Kanzel, Orgelempore) in der Kirche in Robe (Roby) wurde in der Marienkirche in Treptow an der Rega bestattet.