Nawigacja

Aktualności
,,Świadectwa historii. Architektura Trzebiatowa pierwszej połowy XX wieku”

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury rozpoczęło realizacje zadania  ,,Świadectwa historii. Architektura Trzebiatowa pierwszej połowy XX wieku”, na które otrzymało dofinansowanie w kwocie 3000,00  od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Główne cele zadania to :

– upowszechnienie wiedzy dotyczącej zabytkowej architektury Trzebiatowa pierwszej połowy XX w.
– promocja zabytkowej zabudowy miasta, miejsc związanych z historią, kulturą i sztuką Trzebiatowa przed 1945 r.

– wzrost świadomości mieszkańców miasta i regionu na temat potrzeby ochrony architektury Trzebiatowa początków XX wieku.

,,Świadectwa historii. Architektura Trzebiatowa pierwszej połowy XX wieku” to szereg korelujących ze sobą działań, które znacząco przyczynią się do wzrostu społecznej świadomości na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego – secesyjnej i modernistycznej architektury miasta oraz jej ochrony.
W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna zachowanej zabudowy pierwszej połowy XX w. Opracowane  graficznie i wydrukowane będą również pocztówki z przykładami architektury omawianego okresu oraz folder ,,Z wizytą w Trzebiatowie. Odbędzie się spacer po mieście początków XX wieku”, Dzień Otwarty Pałacu (bezpłatne zwiedzanie ekspozycji muzealnych z przewodnikiem, ze szczególnym uwzględnieniem wystaw dotyczących architektury zabytkowej miasta), cykl zajęć edukacyjnych ,,Sztuk – Mistrzowie” skierowanych dla dzieci i młodzieży upowszechniających wiedzę na temat secesyjnej i modernistycznej architektury miasta,   spotkanie ,,Secesja, modernizm, funkcjonalizm, czyli o architekturze Trzebiatowa sprzed stu lat”  oraz wyjazd studyjny ,,Zapomniane dziedzictwo – architektura dawnego zakładu leczniczego w Jarominie”.

mg

12998641_990182021068050_5418956210156237310_n