Nawigacja

Aktualności
Spotkanie „Wokół słonia”.

5 lipca 2018 r. odbyło się spotkanie w ramach zadania WOKÓŁ SŁONIA, na które Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury otrzymało dofinansowanie z Programu Marszałkowskiego SPOŁECZNIK. Celem programu SPOŁECZNIK 2018 jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami, zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów oraz wzmacniania zbieżnych wartości.

Inicjatywa WOKÓŁ SŁONIA koncentruje się wokół opowieści o słonicy Hansken, a celem zadania jest odnowienie symbolicznej dla Trzebiatowa konstrukcji słonicy oraz integracja społeczności lokalnej wokół działań nawiązujących do historii naszego miasta i krajobrazu historyczno – kulturowego, a w szczególności symbolu jakim jest słonica.

Czwartkowe spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury Renata Teresa Korek, która serdecznie powitała uczestników i zachęciła do włączenia się w realizację projektu. Następnie Marta Górska omówiła założenia Programu SPOŁECZNIK oraz przedstawiła harmonogram działań związanych z realizacją zadania WOKÓŁ SŁONIA. Renata Jankowska
( koordynatorka prac przy projektowaniu i wykonaniu poszycia) przedstawiła zakres prac jakie będą wykonane przy odnowieniu konstrukcji.

Uczestnicy spotkania ( członkowie TTK oraz miłośnicy kultury, tradycji i historii naszego regionu) obejrzeli prezentację multimedialną „Historia słonicy Hansken” przygotowaną przez Pawła Pawlonkę. Muzealnik wspomniał o  najważniejszych wydarzeniach z życia słonicy,  podróży po Europie i niezwykłej wizyty w Trzebiatowie ( 1639 r.). Poznaliśmy również ciekawostki z  jej życia oraz niezwykłe umiejętności – wykonywania 36 sztuczek ( m.in. podnoszenie kapelusza, strzelanie z muszkietu, zbieranie monet, czy maszerowanie z flagą w trąbie).

Podczas spotkania zaprosiliśmy także do pieczenie pierników w kształcie słonia, które pod kierunkiem Anny Rzepeckiej ( skarbnik TTK) zostały wykonane  w specjalnych drewnianych formach.

Kolejnym etapem będą prace nad odnowieniem konstrukcji słonicy Hansken, które prowadzone będą do 26 lipca. W tym czasie pod kierunkiem koordynatorki Renaty Jankowskiej naprawione i wzmocnione zostaną metalowe elementy konstrukcji, zaprojektowane zostanie poszycie i elementy dekoracji. Członkowie TTK oraz zaproszone do współpracy  osoby wezmą udział w szyciu i dekorowaniu słonicy.

 

 

Zadania WOKÓŁ SŁONIA
 dofinansowane ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Społecznik Program Marszałkowski