Nawigacja

Aktualności
„Błękitna lekcja historii”.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury  po spotkaniu z Agnieszką Osiak ( BDZ Szczecin), która omówiła rolę i znaczenie armii generała Józefa Hallera w odzyskaniu niepodległości Polski, kontynuuje działania edukacyjne. Na lekcji historii  w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie Marta Górska poprowadziła zajęcia, podczas których opowiedziała o Błękitnej Armii. Dzięki materiałom edukacyjnym wydanym przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie uczestnicy zajęć poznali historię i losy żołnierzy, którzy w sierpniu 1914 roku we Francji  wstąpili do pierwszej polskiej formacji. Historia armii gen. Józefa Hallera  zapisana w formie komiksu czytanego przez uczniów oraz karty pracy m.in.  kolorowanie sztandaru Bajończyków, labirynt – droga przebyta przez żołnierzy z Francji do Polski to ciekawa forma przekazania wiedzy o Błękitnej Armii i jej znaczeniu  dla niepodległości.