Nawigacja

Aktualności
Trzebiatowski Ośrodek Kultury w ostatnim etapie wymiany stolarki okiennej.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury prowadzi ostatni etap wymiany stolarki okiennej. Rozpoczęta w 2014 wymiana okien znacznie wpłynęła na poprawę stanu zabytkowego Pałacu. Kolejny etap prowadzony jest w skrzydle wschodnim ( elewacja wschodnia i zachodnia) tym samym wszystkie okna zachowają materiał, wymiary, sposób osadzenia, podział pola okiennego, grubość i wygląd profili oraz kolorystykę zgodnie z projektem oraz zaleceniami konserwatorskimi.

Kontynuacja odtworzenia historycznej stolarki okiennej zamku w Trzebiatowie ( 13 okien) w elewacji wschodniej i zachodniej skrzydła wschodniego wraz z kompletną obróbką tynkarską i malowaniem to koszt 53 709,32zł. Województwo Zachodniopomorskie dofinansowało zadanie w kwocie 35 000,00zł.