Nawigacja

Księżna Zofia von Schleswig-Holstein ( 17.08.1579 – 03.06.1658) – żona księcia Filipa II zwanego Pobożnym, ślub odbył się w Szczecinie, Zofia w posagu wniosła 12 tys. talarów i 5 tys. na wydatki ...