Nawigacja

Aktualności
Prezentacja projektów w ramach INTERREG IV A

Na zaproszenie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Trzebiatowski Ośrodek Kultury uczestniczył w seminarium „Rola Funduszu Małych Projektów w kształtowaniu współpracy transgranicznej”, które odbywało się w ramach 10.Forum Samorządowego pn. „10 lat Polskich Samorządów w Unii Europejskiej” w Kołobrzegu ( 2-3 czerwca br).

Podczas seminarium dyrektor Euroregionu Paweł Bartnik podsumował Fundusz Małych Projektów w obecnym okresie programowania, a Tomasz Kołodziejczak – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – przedstawił założenia dotyczące nowego okresu. Zarówno Trzebiatowski Ośrodek Kultury jak i Związek Gmin Wyspy Wolin oraz Zamek Książąt Pomorskich zaprezentowali zrealizowane projekty w ramach INTERREG IV A.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury w obecnym okresie programowania ( 2010-2013) zrealizował 7 projektów: ARTrzebiatów – odcienie tradycji i Trzebiatów – spotkania pomorskie (2010), ”SĄSIADY” – Trzebiatowskie Spotkania Kultur, Pomorskie tajemnice – poszukiwania i odkrycia (2011), Pomorskie ogrody tradycji (2012) oraz Pomorze od kuchni i Pomorze – postaci, miejsca, symbole (2013). Całkowity koszt projektów wyniósł 50 738 €, z tego otrzymaliśmy 85% dofinansowania z Euroregionu Pomerania na kwotę 43 124 €.

Projekty w ramach Funduszu Małych Projektów realizowane były we współpracy z partnerami niemieckimi: Agrarmuseum Wandlitz oraz SCHATZHÜTER Volkskunst-und Kulturzentrum Bernau, która polega głównie na wymianie wspólnych doświadczeń, odkrywaniu i pielęgnowaniu pomorskiego dziedzictwa, kształtowaniu współczesnej pomorskiej tożsamości, prowadzeniu badań naukowych dotyczących historii, kultury, sztuki, etnografii Pomorza w jego historycznych granicach, prowadzeniu wielokulturowego dialogu poprzez wspólne warsztaty, pokazy, spotkania, wystawy, seminaria.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania za udostępnienie zdjęć.