Nawigacja

Aktualności
Nowy projekt Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury po raz kolejny otrzymało dofinansowanie ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na realizację zadania publicznego dotyczącego ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – upowszechnianie wiedzy o zabytkach. W tegorocznej edycji wnioskowano na zadanie „Trzebiatów 740”, w ramach którego członkowie TTK opracują, przygotują i przeprowadzą szereg zróżnicowanych, interaktywnych działań, których wspólnym mianownikiem będzie ochrona zabytkowego charakteru Trzebiatowa, zwiększenie społecznej świadomości na temat zachowanej i utraconej architektury zabytkowej miasta oraz podkreślenie znaczenia problematyki konserwatorskiej po 1945r. dla dziedzictwa kulturowego regionu na tle jubileuszu 740 – lecia otrzymania praw miejskich.

Zadanie składać się będzie z wielu działań w tym m.in.: wykonania dokumentacji fotograficznej, kwerendy archiwalnej, zebrania materiałów ikonograficznych i bibliografii do przewodnika, wystawy, prezentacji multimedialnej i zajęć edukacyjnych. Przygotowane zostaną: wystawa ,,Ocalone – przywrócone. Niechciane – zapomniane” oraz przewodnik ,,Odkryj Trzebiatów. Hansken zaprasza!”. Ponadto odbywać się będą zajęcia edukacyjne ,,Czy zabytek to zbytek?”, spacer i warsztaty fotograficzno – historyczne ,,Zabytkowy zawrót głowy”, a także zaprosimy na spotkanie ,,Trzebiatów pomnikiem historii?”.
Wszystkie działania będą ze sobą skorelowane poprzez ideę ochrony zabytków Trzebiatowa, ich promocję, aspekty poznawczo – edukacyjne oraz upowszechnienie wiedzy na temat historii miasta i kształtowanie poczucia wrażliwości na piękno i estetykę dóbr kultury.

mg