Nawigacja

Aktualności
Dofinansowanie dla Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury.
Trzebiatowski Towarzystwo Kultury (TTK) od wielu lat ubiega się o dofinansowanie projektów związanych z dziedzictwem kulturowym zarówno materialnym jak i niematerialnym, historią regionu, zabytkami oraz integracją lokalnej społeczności.
W tym roku otrzymaliśmy pozytywną akceptację na zadania:
1/ TRZEBIATÓW WIELOKULTUROWY ( 3 lipca 2021) – promowanie kultury, tradycji oraz dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Interdyscyplinarny charakter zadania służy propagowaniu i popularyzowaniu tradycji, zwyczajów, sztuki, rękodzieła oraz wzmacnianiu procesu integracji społeczności lokalnej, w tym mniejszości zamieszkujących nasz region. Podczas realizacji poszczególnych działań (warsztatów, pokazów, koncertów, organizacji wystawy) odniesiemy się do złożonej, powojennej historii dziedzictwa kulturowego Pomorza. Wskażemy na pozytywne efekty wspólnego funkcjonowania wielu kultur i religii, kreowania i odkrywania tożsamości mieszkańców naszego województwa.
W ramach zadania TRZEBIATÓW WIELOKULTUROWY odbędą się:
– warsztaty artystyczne
– prezentacja dorobku artystów amatorów (np. malarze ,rzeźbiarze, rękodzielnicy propagujący tradycyjne rzemiosło i sztukę ludową),
– wystawa „Wielokulturowość”
Zadanie w kwocie 10000,00zł dofinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.
 
2/ ŚLADAMI DAWNYCH WNĘTRZ PAŁACOWYCH – propagowanie wiedzy o roli pałacu trzebiatowskiego w XVIII w. oraz wyglądzie jego wnętrz w czasach Ludwika Wirtemberskiego i Marii Czartoryskiej. W ramach zadania opracowane i wykonane zostaną 3 tablice informacyjne o najważniejszych salach Pałacu Książęcego: Westybulu, Jadalni Książęcej i Sali Balowej, o ich pierwotnym wystroju, twórcach dekoracji i fundatorach – w oparciu o opisy i relacje z epoki oraz tablica informacyjna o Muzeum Pałacowym. Ponadto wydrukowany zostanie folder dotyczący trzebiatowskiego Pałacu. 24 września odbędzie się spotkanie „Śladami dawnych wnętrz pałacowych”, podczas którego dr Janina Kochanowska omówi funkcjonowanie reprezentacyjnej części pałacu trzebiatowskiego w ostatniej ćwierci XVIII w., sposób dekorowanie sal, osobowości twórczej autora dekoracji – Jana Rustema oraz o roli książąt Czartoryskich w powstaniu nowego wystroju wnętrz trzebiatowskiej rezydencji.
Zadanie w kwocie 8500,00zł dofinansowane ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Na przełomie czerwca i lipca składamy nowe wnioski i mamy nadzieję, że nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji kilkudziesięciu już przedsięwzięć zaowocuje kolejnymi dofinansowaniami.