Nawigacja

Aktualności
„Ceglane historie”

Trzebiatowskie Towarzystwo kultury rozpoczęło realizację kolejnego zadania pn. ,,Ceglane historie”, na które otrzymało dofinansowanie ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Przedsięwzięcie jest kontynuacją wcześniejszych prac podejmowanych przez TTK, związanych z ochroną i promocją architektury zabytkowej oraz szeroko rozumianych działań dotyczących historii, kultury, sztuki miasta i regionu. Zadanie odwołuje się do zachowanej, bogatej, średniowiecznej architektury Trzebiatowa powstałej między początkiem XIV a pierwszymi dekadami XVI wieku w stylu gotyku ceglanego, a także jej reliktów i obiektów już nieistniejących oraz nadal znakomicie czytelnego średniowiecznego założenia urbanistycznego. W ramach zadania zostaną przeprowadzone działania, przyczyniające się do ochrony, promocji oraz zwiększenia społecznej świadomości (mieszkańców, turystów) na temat wartości gotyckich budowli sakralnych i świeckich, w szerszym kontekście krajobrazu historyczno-kulturowego Trzebiatowa m.in.:
– spacer i warsztaty fotograficzno – historyczne ,,Złap gotyk!” ( 14.09.2018R.)

– zajęcia edukacyjne  ,,Historie zapisane w cegle”( wrzesień – październik)

– spotkanie ,,W gotyckim kręgu historii” –  27.09.2018r. , podczas którego otwarta zostanie wystawa ,,Moc gotyku” oraz odbędzie się promocja  folderu ,,Gotyckie skarby Trzebiatowa”,

– archiwizacja dokumentacji fotograficznej w bazie archiwum Muzeum Pałacowego.