Nawigacja

Aktualności
Znaki czasu – o kapliczkach i krzyżach przydrożnych

W ramach realizacji projektu ,,Kapliczki i krzyże przydrożne jako element identyfikacji społecznej i kulturowej na Pomorzu Zachodnim. Tradycje regionu” realizowanego przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, 18 listopada w pałacowej Czytelni Głównej odbyła się sesja poświęcona małej architekturze sakralnej, jej genezie i symbolice.
W złożoną i wielowiekową historię tego typu miejsc, będących przejawem ludowej religijności, wprowadziła zebranych Marta Górska z Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, która bazując na przygotowanej prezentacji multimedialnej przedstawiła charakterystykę kapliczek i wiejskich, przydrożnych krzyży wtopionych w polski krajobraz. Dyrektor TOK-u, Renata T. Korek omówiła wyniki swoich badań nad stanem zachowania tych obiektów podczas wystąpienia ,,Śladami gryfickich kapliczek”. Kilkanaście miejscowości powiatu gryfickiego, które odwiedziła, dały niezwykły obraz istniejących po dziś dzień krzyży i kapliczek fundowanych przez mieszkańców po 1945 r. z różnorodnych powodów. Jacek Handor spojrzał na kapliczki ,,okiem budowniczego”, jest bowiem autorem wielu tego typu obiektów w okolice (m.in. W Trzebiatowie i Gosławiu). Poznaliśmy więc współczesną interpretację stawiania krzyży, kapliczek, lapidariów i tym podobnych. Można również było prześledzić techniczny proces powstawania takich miejsc, od projektu do realizacji. O podwójnym znaczeniu zachodniopomorskich kapliczek mówiła Anna Bartczak ze szczecińskiego oddziału BDZ. Podkreśliła fakt, że wiele z nich powstawało na cokołach poniemieckich pomników poświęconych zmarłym mieszkańcom w czasie I wojny światowej. Proces ich powojennej adaptacji na miejsca kultu jest niezwykle interesujący i przynosi niejednokrotnie zaskakujące efekty. Natomiast Maria i Waldemar Witkowie wskazali na regionalne odrębności w architekturze kapliczek podając przykłady tych obiektów z ziemi wałeckiej. Podczas spotkania odbyło się ponadto wręczenie nagród dla uczestników konkursu plastycznego pn. ,,Kapliczki przydrożne”. Wzięły w nim udział dzieci należące do Koła Plastycznego ,,BEZ RAM” działającego pod opieką Renaty Jankowskiej w TOK-u.
TOK

.