Nawigacja

Aktualności
„Złap gotyk!” – warsztaty fotograficzno-historyczne.

W ramach kontynuacji prac związanych z ochroną i promocją architektury zabytkowej oraz szeroko rozumianych działań dotyczących historii, kultury, sztuki miasta i regionu, Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury rozpoczęło realizację kolejnego zadania pn. „Ceglane historie”, na które otrzymało dofinansowanie ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Projekt odwołuje się do zachowanej bogatej, średniowiecznej architektury Trzebiatowa, powstałej między początkiem XIV a pierwszymi dekadami XVI wieku w stylu gotyku ceglanego, a także reliktów i obiektów już nieistniejących oraz nadal znakomicie czytelnego średniowiecznego założenia urbanistycznego. Jednym z działań w ramach zadania była organizacja spaceru połączonego z warsztatami fotograficzno-historycznymi „Złap gotyk!”, które odbyły się 14 września 2018 roku. Interesująca forma poznania gotyckich zabytków na którą zaproszono uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie oraz Publicznego Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie, okazała się doskonałą lekcją historii i architektury, która przybliżyła młodzieży tzw. „Złoty Wiek Trzebiatowa”. Młodzi pasjonaci poznali historię zabytków, ich rolę na przestrzeni wieków, a także gotycką architekturę, którą przybliżył im muzealnik Paweł Pawlonka. Nieoceniona okazała się pomoc Pana Marcina Konopnickiego, nauczyciela, miłośnika i pasjonata fotografii, który pokierował uczniów w celu zrobienia jak najlepszych zdjęć – dobranie odpowiedniego światła, stabilna postawa, umiejętność robienia zdjęć pod każdym kątem, odpowiednie kadrowanie, ukazanie najważniejszych szczegółów kompozycji i czytelnego tła – dzięki tym radom trzebiatowska młodzież stworzyła świetne fotografie, które będzie można podziwiać już niebawem na stronie Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.