Nawigacja

Aktualności
Zapraszamy do „Krainy rzemiosła”.
 
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury (TTK) realizuje projekt „W KRAINIE RZEMIOSŁA”.
TTK, jako stowarzyszenie miłośników historii, tradycji i kultury pełni rolę społecznego opiekuna Muzeum Pałacowego. W ramach zadnia przygotowana została w południowej części strychu nad skrzydłem wschodnim Pałacu, stała ekspozycja muzealna, wg. scenariusza i pod nadzorem dr J. Kochanowskiej- honorowego członka TTK , upowszechniająca wiedzę o zabytkowej więźbie- jednej z najstarszych na Pomorzu Zachodnim , oraz wyrobach rzemiosła budowlanego. Wykonane zostały tablice informacyjne dotyczące historii więźby pałacowej, elementów jej konstrukcji, a także ilustrujące pracę rzemieślników związanych z budownictwem oraz używanych przez nich narzędziach.
Pałac powstał w IV ćwierci XVII w. na miejscu renesansowego Domu księżnej Zofii holsztyńskiej, wdowy po księciu Filipie II szczecińskim. Trójskrzydłowa barokowa budowla wybudowana na polecenie elektora brandenburskiego, od połowy XVIII w. pełniła rolę siedziby dowódców pruskiego garnizonu w Trzebiatowie. Pałac był kilkakrotnie przekształcany: w latach 1785 – 90 ( za czasów księcia Ludwika Wirtemberskiego i jego żony – Marii z Czartoryskich), w 1813 r. nastąpiła rozbiórka południowego skrzydła, w 2 poł. XIX w. wnętrza pałacu przystosowano do potrzeb biurowych, niszcząc bogaty barokowy wystrój. W latach 1977 – 89 przeprowadzono gruntowny remont pałacu, który pozbawił budynek wielu ocalałych jeszcze elementów z czasu baroku
( posadzka kamienna sieni, parkiety, stolarka drzwi itp.). Ocalała okazała, barokowa więźba dachowa, której najstarsza część nad skrzydłem głównym ( wschodnim) pochodzi z czasu budowy pałacu – IV ćwierci XVII w. Jest to więc jeden z najstarszych zabytków ciesielstwa na Pomorzu. Więźba ta była remontowana i uzupełniana w czasach księcia Ludwika i Marii oraz w XIX w., następnie w czasie remontu w 1977 – 89, a w 2010 r. zakończono kolejne prace renowacyjne i zaadoptowano strych do potrzeb muzeum. Po remoncie w latach 1977 – 89 pałac przeznaczono na cele kulturalne ( Biblioteka Publiczna i Trzebiatowski Ośrodek Kultury). Od 2000 r. Trzebiatowski Ośrodek Kultury rozpoczął gromadzenie eksponatów kultury materialnej związanej z samym miastem, gminą i powiatem gryfickim. Eksponaty pochodziły z darów mieszkańców tego obszaru.Na strychu pałacowym utworzono Muzeum Pałacowe, gromadząc tu większość zebranych darów.
  8 października 2020 r. otwarta została nowej ekspozycja połączona z wykładem o dawnym rzemiośle budowlanym wygłoszonym przez autorkę wystawy.
Dr Janina Kochanowska opowiedziała o sposobie konstruowania więźby i innych elementów z drewna, pracy cieśli oraz rzemieślników (np. strycharzy, stolarzy czy kowali), których wyroby umożliwiały tworzenie konstrukcji zabytkowych budynków. Drewniana, historyczna więźba dachowa to ważny element konstrukcji budynku, współtworzący jej zabytkową wartość. Jest materialnym świadkiem powstania i przemian obiektu oraz dokumentuje historię rozwoju pomorskiego rzemiosła. Niezwykle ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi na przestrzeń poddasza
( skrzydło wschodnie) jako miejsca rzucającego nowe światło na historię pałacu i jego znaczenie dla promocji kultury materialnej regionu jak i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego.
Zadanie „W krainie rzemiosła” współfinansowane ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
Zapraszamy do Muzeum Pałacowego.