Nawigacja

Aktualności
ZABYTKI BLISKIE – A NIEZNANE W POWIECIE GRYFICKIM –kolejny projekt TTK.

 Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury realizuje projekt, którego celem jest promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem zabytków  powiatu gryfickiego. Podkreślamy w nim znaczenie dziedzictwa kulturowego regionu zarówno dla lokalnej społeczności jak i mieszkańców całego powiatu gryfickiego, wskazując na jego nieznane a wartościowe elementy, które warto pielęgnować i podkreślać ich unikatowy charakter.
Ze względu na pandemię zmieniła się formuła  spotkań zaplanowanych w projekcie.
17 października 2020.r zwiedzić można było wystawę  ZABYTKI BLISKIE – A NIEZNANE W POWIECIE GRYFICKIM. Dr Janina Kochanowska – koordynator historyczno- merytoryczny zadania opracowała wystawę fotogramów prezentujących zabytki powiatu gryfickiego . Każdy zwiedzający otrzymał również publikację  popularno – naukową „Trzebiatów- spotkania pomorskie”, w której zawarte zostały materiały i badania wygłoszone podczas seminarium naukowego w latach 2018-2019. Publikacja ma na celu popularyzację wiedzy dotyczącej m.in. historii, archeologii, etnografii czy historii sztuki Pomorza. Zawarte w niej materiały są znaczące dla ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i wpływają na promocję naszego regionu.

   Zadanie jest kontynuacją przedsięwzięć przygotowywanych i realizowanych przez TTK, które już wielokrotnie podejmowało tematykę związaną z historią oraz dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Nasze zadania związane były z promocją i popularyzacją wiedzy o zabytkach zarówno Trzebiatowa jak i miejscowości powiatu gryfickiego. Wielokrotnie organizowaliśmy objazdy naukowe oraz spotkania, podczas których ukazywaliśmy wartościowe zabytki oraz kulturę materialną
i niematerialną regionu. Opracowywaliśmy publikacje, przewodniki, foldery, ulotki oraz przygotowywaliśmy wystawy związane dziedzictwem kulturowym, promocją historii i kultury zarówno Gminy Trzebiatów jak i Powiatu Gryfickiego.

Zadanie ZABYTKI BLISKIE – A NIEZNANE W POWIECIE GRYFICKIM współfinansowane ze środków Powiatu Gryfickiego.

Anna Rzepecka- TTK