Nawigacja

Aktualności
Zabawa z KLANZĄ

Panie Małgorzata Borowska i Emilia Chomutowska wraz z Panem Tomaszem Halickim  z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA z Oddziału Białostockiego prowadzą zajęcia metodami pedagogiki zabawy stosując różnorodne środki wyrazu takie jak: muzyka, plastyka, ruch, taniec, techniki parateatralne, wyzwalając potencjał twórczy jednostki, pobudzają do kreatywnych działań. Dzieci pod okiem instruktorów ustaliły zasady działań, kontrakt. To zasady współpracy, zgody , szacunku dla drugiej osoby, kulturalnego zachowania i utrzymywania porządku. Nieodzownym atrybutem zabaw jest chusta klanzowska, która jest symbolem Stowarzyszenia i dzięki , której zabawa może przybierać różne formy, odbywać się w dowolnym miejscu (w sali, na wolnym powietrzu). Zapraszamy na zabawy, animacje z KLANZĄ w ramach projektu wakacyjnego „ARTrzebiatów- uzależnieni od kultury”.