Nawigacja

Aktualności
XXI Spotkanie Czterech Świec za nami.

Pierwsze spotkanie miało miejsce 17 stycznia 1997 r. I tak nieprzerwanie przez 20 lat w Trzebiatowie wierni czterech kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego i ewangelicko – augsburskiego kolędują w wielu językach, poznając jednocześnie zwyczaje i tradycje czterech wyznań.
 
20 stycznia, sala Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury wypełniła się po brzegi .Gości powitali burmistrz Trzebiatowa Józef Domański i dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury Renata Teresa Korek, którzy podkreślili wyjątkowość i znaczenie wspólnego „trzebiatowskiego świętowania”. Księża Andrzej Dowal, Andrzej Demczuk, Sławomir Sikora, Pastor Hans Udo Vogler, a w imieniu księdza Bohdana Feciucha Wasyl Bilo, w ciepłych słowach przekazali wiele myśli i spostrzeżeń podsumowujących 20 -lecie spotkań, ale też nawiązujących do tegorocznego Tygodnia  Modlitw o Jedność Chrześcijan, który  odbywa się pod hasłem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”.
 Symbolem czterech obecnych w Trzebiatowie wyznań są świece, które zapalili: wyznanie rzymskokatolickie –ksiądz Andrzej Dowal , grekokatolickie –Iwona Wójtów, ewangelicko – augsburskie –Ireneusz Kamiński , prawosławne –Ksiądz Andrzej Demczuk.
Kolędy są bez wątpienia najbardziej lubianą i najchętniej śpiewaną grupą pieśni religijnych. Śpiewamy je podczas liturgii w kościołach, czy w trakcie  tradycyjnych wieczerzy wigilijnych.
W Trzebiatowie obok znanych i lubianych kolęd, zawsze pojawiają się pastorałki, szczedriwki, pieśni cerkiewne.
Wyznanie prawosławne reprezentował chór z Dekanatu Szczecińskiego. Wspaniałe głosy, piękne podniosłe śpiewy w języku starocerkiewnym, białoruskim, ukraińskim, uderzające bogactwem brzmień i intensywnością nastrojów przeniosły nas w świat cerkwi i monasterów.
W imieniu wiernych wyznania ewangelicko – augsburskiego świąteczne przedstawienie zaprezentowały dzieci ze szczecińskiej parafii pw. Świętej Trójcy. Autorem scenariusza był Pastor Sławomir Sikora, a dzieci, jak zwykle z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem pracowały pod kierunkiem jego żony Izabeli.
Pastor Hans Udo Vogler zaśpiewał pieśń o narodzinach zbawiciela, a potem  niezwykle wzruszony wysłuchał życzeń i chóralnego „Sto lat”, bowiem w grudniu obchodził swoje 85 urodziny. Honorowy Obywatel Trzebiatowa, od lat przybywa na trzebiatowskie kolędowanie,  zawsze podkreślając niezwykłe przyjacielskie więzi i radość  ze wspólnie spędzonych chwil.
Spotkanie z wyznaniem grekokatolickim zapoczątkowały dzieci z Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego w Trzebiatowie przygotowane przez Nadię Pylat  w barwnym, radosnym  programie świątecznym. Zespół „Kochanyj spiw” zaśpiewał tradycyjne, ale i nowe kolędy ukraińskie, a także szczedriwki.
Wyznanie rzymskokatolickie  uświetnili uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Trzebiatowie, którzy zaprezentowali przedstawienie o tradycjach bożonarodzeniowych, przeplatane najbardziej znanymi kolędami. Tuż po nich na scenie wystąpił chór „Cantare” działający w Trzebiatowskim Ośrodku  Kultury, prowadzony przez Jana Kondarewicza z pastorałkami i kolędami. Renata Jankowska prowadząca zespół „Bursztynki” i Ola Sawicz zaśpiewały „Kolędę dla nieobecnych”,  a na  zakończenie wspólnie z zespołem wszyscy zaśpiewali pieśń „Przekażmy sobie znak pokoju”.
I tak zakończyliśmy ten piękny wieczór, kiedy wierni czterech wyznań spotykają się, by razem celebrować świąteczny, bożonarodzeniowy czas, który w Trzebiatowie, liczony według kalendarzy juliańskiego i gregoriańskiego trwa cały miesiąc! A potem każdy mógł skosztować przepysznych ciast upieczonych na tę wyjątkową okazję.

Blask świec promienieje i ogrzewa wszystkich, bez różnic pochodzenia, kultury, religii.  Papież Franciszek apeluje  by wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, poznając lepiej własną historię, teologię i prawo, coraz pełniej otwierały się na pojednanie. „Niech nas przenika duch życzliwości, zrozumienia i chęć współpracy”. Pięknie wpisuje się w tę ideę „Spotkanie Czterech Świec”- Wieczór Kolęd.
 Organizatorami Spotkania był Trzebiatowski Ośrodek Kultury oraz parafie: rzymskokatolicka, ewangelicko-augsburska, prawosławna i greckokatolicka. Współorganizatorami: Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury, Stowarzyszenie „Królewski Gaj” .
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Trzebiatowa Józef Domański, natomiast medialny: TVP 3Szczecin,Polskie Radio Koszalin , Radio Szczecin,  Radio PLUS Gryfice, „Gryfickie Echa”, Portal Gryfickie info, „Trzebiatowska Gazeta Regionalna”, Super Portal 24, Tygodnik Regionalny ECHO, „Puls Miasta”, eGryfice.pl.

  Trzebiatowski Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniu słodkiego poczęstunku: WTZ Trzebiatów, Dominice i Marii Bedryj, WTZ Jaromin, Centrum Kształcenia Zawodowego , DPS Jaromin, Annie Litkowskiej, Katarzynie Gurgul, Iwonie Wójtów, Krystynie Sunima, Irenie Szkarapacie, Eugenii Dawidowicz, Marii Fecycz , Renacie Garbacz, Jadwidze Drożdżowskiej, Janinie Marek, Jackowi Handorowi, Karolinie Kurczewskiej, Uniwersytetowi III Wieku w Gryficach i wszystkim, którzy przyczynili się do bogatego i smakowitego poczęstunku.

 Dziękujemy również osobom i instytucjom, które pomogły nam w przygotowaniu Spotkania Czterech Świec: księżom z czterech trzebiatowskich parafii, Janowi i Jackowi Handorom, Kamilowi Twarzyńskiemu – Mrzeżyńskie Centrum Sportu, Trzebiatowskiemu Towarzystwu Kultury, Stowarzyszeniu „Królewski Gaj”.