Nawigacja

Aktualności
XX Spotkanie Czterech Świec

W blasku czterech świec…
Już po raz XX. w Trzebiatowie świętowali wspólnie wierni czterech wyznań: rzymskokatolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego i ewangelicko – augsburskiego. W piątkowy wieczór (15 bm.) kolędowaliśmy w wielu językach, poznając jednocześnie zwyczaje i tradycje czterech wyznań.
W tym roku Trzebiatowski Ośrodek Kultury ponownie zaprosił na Spotkanie Czterech Świec do Pałacu nad Młynówką, w którym w 1997 roku odbyła się pierwsza edycja wieczoru kolęd.
Jutrzenka Cirocka rozpoczęła to niezwykłe spotkanie grając pięknie na skrzypcach kolędę „Gdy śliczna Panna”. Gości powitali burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz, dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury Renata Teresa Korek oraz konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie p. Henryk Kołodziej, którzy podkreślili wyjątkowość i znaczenie wspólnego „trzebiatowskiego świętowania”. Głos zabrał również Pastor Hans Udo Vogler, który jak zwykle wzruszony, mówił o jedności, wzajemnym zrozumieniu, poszanowaniu i zaśpiewał pieśń napisaną przez mniszkę z Wyszkowa.
Symbolem czterech obecnych w Trzebiatowie wyznań są świece, które zapalili: wyznanie rzymskokatolickie – siostra Antonia, grekokatolickie – Ks.Bohdan Feciuch i Julka Kopij, ewangelicko – augsburskie – Alfred Ruczko, prawosławne – Maria Harysymiuk.
Jako pierwszy Ks. Bohdan Feciuch z trzebiatowskiej parafii greckokatolickiej złożył życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku, a dzieci z Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego w Trzebiatowie przygotowane przez Nadię Pylat zaprezentowały barwny WERTEP, czyli przedstawienie kolędowe. Zespół „Kochanyj spiw” zaprezentował tradycyjne, ale i nowe kolędy ukraińskie, a także szczedriwki. W imieniu wiernych wyznania ewangelicko – augsburskiego świąteczne życzenia złożyła wszystkim diakon Izabela Sikora, żona Pastora Sławomira Sikory ze szczecińskiej parafii pw. Świętej Trójcy, z której z przedstawieniem „Anioły są wśród nas” wystąpiły dzieci i młodzież, jak zwykle z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem. Siostra Antonia z parafii Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Trzebiatowie przekazała dla wszystkich zebranych życzenia, a w części artystycznej, zaprezentowały się dzieci w „Jasełkach”. Tuż po nich na scenie wystąpił chór „Viola” działający przy Gryfickim Domu Kultury, prowadzony przez Michała Bierwiaczonka.
Po serdecznym powitaniu przez ks. Andrzeja Demczuka, wyznanie prawosławne reprezentował chór z Dekanatu Szczecińskiego. Wspaniałe głosy, piękne podniosłe śpiewy uderzające bogactwem brzmień i intensywnością nastrojów przeniosły nas w świat cerkwi i monasterów.
Na zakończenie wraz z zespołem „Trzebiatowiacy” wspólnie rytmicznie, na ludowo śpiewano kolędy, w tym ulubioną kolędę Pastora Hansa Udo Voglera, do której 85 lat temu, z okazji narodzin syna, kilka zwrotek dopisał jego ojciec, także pastor mieszkający w Trzebiatowie.
Pieśnią „Przekażmy sobie znak pokoju”, którą zaintonowali wszyscy, wraz z zespołem dziecięcym , który od niedawna działa w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury, pod kierunkiem Renaty Jankowskiej, zakończyliśmy ten piękny wieczór, kiedy wierni czterech wyznań spotykają się, by razem celebrować świąteczny, bożonarodzeniowy czas. A potem każdy mógł skosztować świątecznych ciast upieczonych na tę wyjątkową okazję.

Organizatorami Spotkania Czterech Świec był Trzebiatowski Ośrodek Kultury oraz parafie: rzymskokatolicka, ewangelicko-augsburska, prawosławna i greckokatolicka. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz, natomiast medialny: TVP Szczecin, Radio PLUS Gryfice, „Gryfickie Echa”, Portal Gryfickie info, „Trzebiatowska Gazeta Regionalna”, Super Portal 24, ECHO Media, „Puls Miasta”.
Trzebiatowski Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniu słodkiego poczęstunku: Dominice i Marii Bedryj, WTZ Jaromin, Teresie Oświęcimskiej, WTZ Trzebiatów, Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie, Monice Malec, Annie Litkowskiej, Iwonie Wójtów, Wandzie Dąbrowskiej, Renacie Tracz, Krystynie Polikowskiej, Danucie Sudaj, Pani Fecycz, Anecie Kwiecińskiej, Leokadii Kolanowskiej, członkom Chóru Viola, Bogdanowi Szafrańskiemu, Annie Procanin i wszystkim, którzy przyczynili się do bogatego i smakowitego poczęstunku.

Dziękujemy również osobom i instytucjom, które pomogły nam w przygotowaniu Spotkania Czterech Świec:
– księżom z czterech trzebiatowskich parafii,
– p. Janowi i Jackowi Handorom,
– p. Kamilowi Twarzyńskiemu – Mrzeżyńskie Centrum Sportu.
A.Rzepecka

O Spotkaniu Czterech Świec w mediach:

http://www.superportal24.pl/wiadomosc/5394/

Spotykają się, bo wszyscy wierzą w Chrystusa

http://www.trzebiatow.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=2&schemat=0&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=2780

http://szczecin.tvp.pl/23619552/2145-150116

http://szczecin.tvp.pl/23756299/250116-wieczor-czterech-swiec

 

.