Nawigacja

Aktualności
XVIII Tydzień Bibliotek.
Hasłem Tygodnia Bibliotek 2021 jest „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
W dniu 3 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Jury Konkursu na plakat promujący XVIII edycję ogólnopolskiego programu „Tydzień Bibliotek”, odbywającego się w dniach 8-15 maja 2021 r. pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
Jury przewodniczył Andrzej Tomaszewski, znawca architektury książki, grafik, typograf.
Na konkurs wpłynęło 205 projektów, z czego 175 było poprawnych pod względem formalnym.
Decyzją Jury zwyciężył projekt Katarzyny Stanny.
 
Uzasadnienie:
„Obraz smartfona, będącego absolutnie niezbędnym narzędziem społecznej komunikacji młodych osób, skierowany jest do konkretnego odbiorcy treści plakatu. Tzw. tapeta ekranu to znany wizerunek Gutenberga, który świadczy o przywiązaniu właściciela smartfona do świata druku i papieru. Nawet wówczas, gdy odbiorca nie rozpoznaje na portrecie Ojca Drukarstwa, widzi realistycznie przedstawioną historyczną postać. Obraz ten jest dla nadawcy komunikatu (informacji na afiszu) symbolem jego miejsca w Gutenberg-Galaxis. Dzięki temu przekaz o spotkaniu w bibliotece jest wiarygodny. Plakat wyraźnie łączy dwa podstawowe środki przekazu: elektroniczny i tradycyjny analogowy”
 
 Nasza Biblioteka, jak co roku włącza się do obchodów „Tygodnia Bibliotek”.
Obserwujcie naszą stronę www.archiwum-tok.pl i fb, szczegóły wkrótce.
ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI- „ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE”.