Nawigacja

Aktualności
Wystawa Marka Waszczuka

„RELACJE WSPÓŁZALEŻNE”

Marek Waszczuk – fotografik z wykształcenia i zamiłowania, absolwent Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi. Jego twórczość to głównie cykle fotografii socjologicznych oraz pogłębionych psychologicznie portretów. Czerpie inspiracje z fotografii dokumentalnej oraz nowoczesnej.

Wystawa składa się z trzech cykli zdjęć traktujących o człowieku: „Wewnętrzne Ja”, „Kryzys Sytuacyjny”, „Optymiści dla Kamienia”. Autor podjął próbę ukazania poprzez swoje fotografie, jak trwałym i niezmiennym zjawiskiem jest korelacja człowieka z jego otoczeniem. Stara się uwydatnić, jak silną ludzie posiadają potrzebę wpływania na to, co ich otacza oraz jak duży wpływ na nich ma otoczenie, rozumiane jako przestrzeń, panujący ustrój polityczny, czy nastroje społeczne.