Nawigacja

Aktualności
Wystawa „Kształty, barwy, faktury”

Zygmunt Korek urodził się 24 września 1928 r. w Sosnowcu. Ukończył m.in. Wydział Elektryczny Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Katowicach oraz Zawodowe Studium Administracyjne Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął już jako 13-letni chłopiec w czasie II wojny światowej. W 1954 r. zostaje służbowo przeniesiony do Szczecina, gdzie początkowo pełni funkcję kierownika Ośrodka Żeglarskiego. Wkrótce zawiera związek małżeński z Barbarą Denkowską, absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, z którą doczekali się dwóch synów (Tadeusza i Macieja). Pracował m.in. jako sternik jachtingu lodowego, jachtowy kapitan śródlądowy i żeglugi bałtyckiej, instruktor żeglarstwa, kierownik Morskiego Ośrodka Kultury oraz oficer pokładowy polskich statków morskich. Pełnił także funkcje społeczne (radny dzielnicowy, instruktor ZHP). Wśród wielu pasji i zainteresowań wiele czasu poświęcał twórczości artystycznej. Początkowo tworząc kartki, pocztówki, ilustracje dla najbliższych, często inspirowane odległymi podróżami, zwiedził bowiem niemal cały świat (Kanada, Chiny, Japonia, USA, Ameryka Południowa). Po ukończeniu kursu ceramicznego we Wrocławiu zajął się także ceramiką. Tworzył również sztukę użytkową, pisał wiersze, listy, humorystyczne impresje. Jego prace prezentowane były m.in. na wojewódzkich wystawach prac plastyków amatorów. Szczecińska prasa pisała o nim: ,,wybitnie uzdolniony”, ,,interesujący, inteligentny artysta”. Zmarł w 1996 roku.