Nawigacja

Aktualności
Wyposażenie dla muzeum pałacowego

Trzebiatowski Ośrodek Kultury podpisał umowę na realizację operacji OCHRONA I PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – ZAKUP WYPOSAŻENIA DO MUZEUM PAŁACOWEGO w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-3013.

Celem operacji jest ochrona lokalnego dziedzictwa historyczno – kulturalnego, archiwizacja i digitalizacja zbiorów muzealnych, uatrakcyjnienie ekspozycji muzealnych, podniesienie komfortu zwiedzania i wzrost liczby zwiedzających, promocja zbiorów muzealnych i zabytków – atrakcji turystycznych regionu poprzez zakup wyposażenia, sprzętu multimedialnego oraz komputerowego.

W ramach operacji zakupiony zostanie

– ZESTAW MULTIMEDIALNY – monitor dotykowy multitouch wraz z komputerem oraz odpowiednią aplikacją z panelem administracyjnym pozwoli na profesjonalne i atrakcyjne prezentowanie przygotowanych treści – zdjęć, filmów, tekstów dotyczących historii pałacu, muzeum, miasta, zabytków, słynnych postaci związanych z Trzebiatowem, a także eksponatów zgromadzonych w Muzeum Pałacowym. Zestaw umożliwi zwiedzającym Muzeum Pałacowe samodzielne i interaktywne zapoznanie się z historią miejsca i indywidualny, nieograniczony wybór interesujących informacji, przeglądanie archiwalnych i współczesnych zdjęć, czytanie opisów itp. Taki sposób przedstawienia treści będzie szczególnie interesujący dla dzieci i młodzieży, dla których interaktywne i multimedialne urządzenia są obecnie najlepszym sposobem na zdobywanie wiadomości.

– SPRZĘT KOMPUTEROWY – służący do archiwizacji i digitalizacji zbiorów Muzeum Pałacowego, zarówno archiwaliów (mapy, dokumenty, prasa, pocztówki), jak i sporządzania kart katalogowych niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia informacji o eksponatach zgromadzonych w placówce.

– SPRZĘT NAGŁOŚNIENIOWY – umieszczony na stałych ekspozycjach Muzeum Pałacowego ułatwi samodzielne poznawanie poszczególnych elementów ekspozycji oraz oprowadzanie grup zorganizowanych przez przewodnika. Stanowic będzie również uzupełnienie ekspozycji o efekty dźwiękowe wzmagające recepcję wystaw.

– WYPOSAŻENIE ( gabloty, stoliki z krzesełkami, siedziska)

Operacja pozwoli na dalszy, dynamiczny rozwój Muzeum Pałacowego, które pełni funkcje nie tylko placówki muzealnej, ale także centrum informacji regionalnej i turystycznej. Przyczyni się także do efektywnej promocji nie tylko Pałacu nad Młynówką, dawnej książęcej rezydencji, w której mieści się Muzeum, ale także innych zabytków – atrakcji turystycznych regionu poprzez ich multimedialną prezentację. Ważnym rezultatem operacji będzie także ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego, co zostanie osiągnięte poprzez archiwizację i digitalizację zbiorów muzealnych – powstanie archiwum cyfrowego. Sprzęt komputerowy pozwoli także na prowadzenie badań naukowych, których problematyka dotyczy m.in. przeszłości powiatu gryfickiego.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja OCHRONA I PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – ZAKUP WYPOSAŻENIA DO MUZEUM PAŁACOWEGO

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

logo