Nawigacja

Aktualności
Wymiana stolarki okiennej w trzebiatowskim pałacu.

Rozpoczęły się prace polegające na odtworzeniu historycznej stolarki okiennej pałacu w Trzebiatowie. Trzebiatowski Ośrodek Kultury w latach 2014 – 2017 zrekonstruował pod nadzorem konserwatorskim  w skrzydle północnym 21 okien, zaś w skrzydle wschodnim 26, co przede wszystkim przywróciło historyczny wygląd obiektowi, ograniczyło utratę ciepła oraz w znaczący sposób zapobiegło zawilgoceniu wnętrz tej części zabytkowego pałacu.

W tym roku wymienione zostaną 22 okna w elewacji wschodniej  i zachodniej skrzydła wschodniego oraz w elewacji południowej skrzydła północnego. Prace polegać będą na demontażu i wymiana istniejącej, współczesnej stolarki okiennej wraz z kompletną obróbką tynkarską i malowaniem na okna odtwarzające okna historyczne. Okna wykonane będą z drewna, analogicznie jak w poprzednich etapach, z zastosowaniem rozwiązań w maksymalny sposób odtwarzających dawną stolarkę, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. We wszystkich oknach zastosowane będą nowe jednorodne elementy osprzętu: zamki wpuszczane, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, zawiasy podwójne z osłoną malowana proszkowo w kolorze okna. Ramy okienne malowane będą w kolorze białym.

Na kontynuację odtworzenia historycznej stolarki okiennej zamku w Trzebiatowie w elewacji wschodniej  i zachodniej skrzydła wschodniego oraz w elewacji południowej skrzydła północnego wraz z kompletną obróbką tynkarską i malowaniem TOK otrzymał dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego (35 000,00zł), Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (10 000,00zł), Gminy Trzebiatów (50 000,00zł). Wkład własny Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury to kwota 5879,73zł.