Nawigacja

Aktualności
Wykład Agnieszki Osiak „W hołdzie Błękitnej Armii…”

25 października 2018 – godzina 12.00

Pałac nad Młynówką

Wykład Agnieszki Osiak, adiunkt Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

„W hołdzie Błękitnej Armii – rola i znaczenie armii generała Józefa Hallera w odzyskaniu niepodległości Polski”

Dekretem prezydenta Francji Raymonda Poincaré z dnia 4 czerwca 1917 roku utworzona została Armia Polska we Francji, uznana później za „jedyną, samodzielną, sojuszniczą

i współwalczącą armię polską”. Pierwsze polskie oddziały wojskowe powstały w obozie szkoleniowym w Sillé-le-Guillaume, później także w innych  miejscowościach regionu: Laval, Mayenne, Le Mans. Kadrę formującej się armii stanowili ochotnicy narodowości polskiej pochodzący m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch czy Brazylii.

4 października 1918 r. dowódcą Armii Polskiej we Francji nominowany został generał Józef Haller. W ostatnich miesiącach I wojny światowej żołnierze Błękitnej Armii brali udział
w walkach na polach Szampanii i w Wogezach. Miało to decydujący wpływ na włączenie Polski do grona zwycięskich państw biorących udział w obradach podczas konferencji pokojowej w Paryżu. Po przybyciu do kraju wiosną 1919 roku, żołnierze Błękitnej Armii wzięli udział w walkach z wojskami ukraińskimi na Wołyniu i Galicji Wschodniej oraz w wojnie polsko-bolszewickiej.