Nawigacja

Aktualności
„WSPÓŁPRACA DLA TRADYCJI” dofinansowana z programu SPOŁECZNIK

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury otrzymało dofinasowanie z „Programu SPOŁECZNIK – zachodniopomorskiego systemu wspierania inicjatyw oddolnych” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na projekt „Współpraca dla tradycji”.

Celem projektu jest  wzrost świadomości na temat tradycji kulinarnych regionu na przykładzie warsztatów pieczenia pierników norbertańskich, zainteresowanie przeszłością regionu ze wskazaniem na dziedzictwo kulinarne i sposoby jego kreatywnego wykorzystania w promocji, turystyce, organizacji czasu wolnego na przykładzie Zagrody Chłopskiej w Gosławiu, a także zachęcenie do samodzielnych poszukiwań dawnych receptur, prób odtworzenia tradycyjnych smaków, kontynuowania wspólnych spotkań tematycznych – zainicjowanie np. koła ,,Odkrywcy smaków”.

Działania  realizowane będą od 28.08.2017 do 15.09.2017r., a dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przeprowadzone zostaną m.in.: warsztaty wypieku pierników norbertańskich a także wyjazd edukacyjno – integracyjny do zagrody chłopskiej w Gosławiu (oprowadzenie po tradycyjnych zabudowaniach szachulcowej zagrody pomorskiej wraz z pokazem dawnych sprzętów gospodarskich, pokazem kulinarnym,  wypiekiem chleba na zakwasie, czy ubijaniem masła).