Nawigacja

Aktualności
Wokół Placu i Pałacu
Społeczna inicjatywa TTK rozpoczęta!
23 sierpnia odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach projektu WOKÓŁ PLACU I PAŁACU, który realizowany jest przez Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury. Celem projektu jest integracja mieszkańców wokół działań i inicjatyw kulturalnych w Gminie Trzebiatów. W ramach zadania odnowimy plac zabaw przy Pałacu oraz wykonamy gablotę informacyjną , w którym umieszczane będą informacje o wydarzeniach kulturalnych w Gminie Trzebiatów.
Podczas spotkania omówiono działania projektu, wyznaczono poszczególne prace oraz ustalono harmonogram działań.
5 października br. odbędę się główne działania projektu: malowanie elementów placu zabaw i ławek, wykonanie wykopu oraz montaż gabloty. W tym dniu dzieciom zapewnimy zajęcia i zabawy artystyczne, zwiedzanie Pałacu oraz muzeum, a na zakończenie zorganizujemy spotkanie integracyjne przy grillu, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu.
Zachęcamy zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych do zaangażowania się w projekt WOKÓŁ PLACU I PAŁACU i zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w odnowieniu placu zabaw czy montażu gabloty. Wszelkich informacji udzielają członkowie TTK tel. 517695414 lub osobiście w Pałacu.
 
Projekt sfinansowany w ramach
„Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”
 
#PomorzeZachodnie
#społecznik
#ProgramSpołecznik
#KARR