Nawigacja

Aktualności
Wizyta(cja) w Ratuszu.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Przyjaciół Książki odbyło się w szczególnym miejscu, a mianowicie w gabinecie Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów Józefa Domańskiego. Dzięki uprzejmości pana Domańskiego dzieci miały okazję dowiedzieć się na czym polega praca w Ratuszu, jakie obowiązki  i prawa ma Burmistrz. Wysłuchały krótkiej historii o naszym mieście oraz wiersza pt. „Zegar”. Każe dziecko mogło również wcielić się w postać Burmistrza zasiadając  za biurkiem na fotelu. Dziękujemy za zaproszenie i mile spędzony czas w tak zacnym gronie.