Nawigacja

Akademia Malucha
Witaj wiosno! Akademia Malucha pracuje na odległość!

Marzanno, Marzanno
odpłyń gdzieś za morza
niech kwitną już kwiaty,
zielenią się zboża.

Wiosna już za progiem. Spragnieni słońca, ciepła żegnamy Zimę i witamy Wiosnę.
Z pierwszym dniem wiosny jednoznacznie kojarzy się nam Marzanna. Symbolem marzanny była kukła, którą starosłowiańskim zwyczajem palono lub topiono. Kukła marzanny wykonywana była ze słomy, płótna i licznych ozdób (korali i wstążek). Najpierw kukłę po wszystkich domach na wsi obnosiły dzieci, które dodatkowo trzymały w rękach gałązki jałowca. W trakcie tego obrzędu marzanna była wkładana do każdego mijanego zbiornika z wodą, co miało symbolizować jej podtapianie. Pod koniec dnia kukłę zabierali starsi mieszkańcy wioski i wyprowadzali poza granicę wsi, a następnie podpalali i wrzucali do wody. Topienie marzanny to dziś bardziej zabawa niż obrzęd. Jest jednym ze sposobów świętowania nadejścia wiosny.

A kiedy przypada kalendarzowy i astronomiczny początek wiosny. Poczytajcie:

https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Pierwszy-dzien-wiosny-2020-kiedy-jest-kalendarzowy-i-astronomiczny-poczatek-wiosny

Wykonajcie Marzannę dowolną techniką. Zamiast słomy użyjcie papieru, gazet, kolorowych kartek. Możecie zrobić kukłę, lub pracę plastyczną , która przedstawia Marzannę.

Pochwalcie się swoimi pracami, przyślijcie zdjęcia. (Mamy mają kontakt)
Pozdrawiam Anna Rzepecka.