Nawigacja

Aktualności
WIRTUALNY SPACER PO MUZEUM PAŁACOWYM.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury realizuje  projekt WIRTUALNY SPACER – MUZEUM PAŁACOWE „dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci”.  Zadanie ma na celu upowszechnianie dorobku kultury oraz wykorzystanie narzędzi internetowych umożliwiających zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym poprzez prezentację muzeum on-line. W ramach realizowanych działań pod kierunkiem dr Janiny Kochanowskiej ( koordynatora historycznego) opracowana została koncepcja wirtualnego spaceru, przearanżowane i uzupełnione zostały ekspozycje muzealne. Przygotowano również opisy wartościowych przedmiotów/ eksponatów, które prezentowane będą również w języku niemieckim i angielskim. Obecnie trwają prace techniczne: skanowanie laserowe i podczerwone przestrzeni muzealnej oraz opracowywanie spaceru 3D w technologii  Matterport.

Muzeum Pałacowe jest ważnym miejscem prezentującym kulturę materialną regionu. Interaktywna prezentacja pozwoli na obserwowanie ekspozycji muzealnych, świadczących o przeszłości regionu w dowolnym dla odbiorcy momencie. Wirtualna prezentacja znacząco wpłynie na świadome i twórcze korzystanie z nowych mediów oraz promocję muzeum. Taka forma uatrakcyjni ofertę kulturalną, rozwinie aktywność wśród lokalnej społeczności w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu. Dzięki temu stworzymy warunki do kształtowania otwartych postaw w życiu społecznym i długofalowych efektów poprzez nieograniczone korzystanie z wirtualnego spaceru jak i zaangażowanie społeczności do poszukiwania nowych eksponatów do muzeum.

Już wkrótce zaprosimy Państwa do wirtualnego zwiedzania Muzeum Pałacowego.