Nawigacja

Aktualności
Wirtualne zwiedzanie.

26 listopada w Trzebiatowskim Ośrodku kultury odbyło się Spotkanie edukacyjne dla młodzieży prowadzone przez specjalistów z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, które realizuje projekt „Zwiększenie dostępu do dziedzictwa kulturowego kościoła z XIV w. w Iwięcinie poprzez cyfryzację jego zasobu”. Celem podstawowym projektu jest wierne, cyfrowe, trójwymiarowe i wirtualne odtworzenie architektury zabytkowego kościoła z XIV wieku w Iwięcinie (z zewnątrz i wewnątrz) oraz znajdującego się w nim zbioru zabytków ruchomych w oparciu o najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne i mix wirtualnej rzeczywistości z zamiarem upowszechnienia wiedzy o tym unikatowym zasobie. Powstała cyfrowa dokumentacja, udostępniana w celach naukowych i popularyzatorskich, w tym z wykorzystaniem Sali wirtualnej (gogle vr, telebim). Efekt prac jest nową propozycją zwiedzania zabytku (swoiste muzeum wirtulane) dla szerokich grup odbiorców, w tym także dla osób niepełnosprawnych.
Partnerzy projektu:Fundacja Wirtualizacji Narodowego Dziedzictwa Kulturowego i Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu.
Dla młodzieży z naszych szkół była to ciekawa i nowatorska lekcja historii.